Gå videre til innhold

Video -

Knut på Hvaler lar solen varme opp boligen

Da Knut og Gunn ble pensjonister flyttet de ut til sauehold og skogdrift på Hvaler. I samme slengen gjorde de om det gamle småbruket til et prisvinnende kraftsenter.
  • Lisens: Creative Commons navngivelse
  • Filformat: .mov
  • Lengde: 3:36
Last ned

Emner

Regioner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Anna Barnwell

Anna Barnwell

Markedssjef energisystem, bygg og bolig 467 74 194

Relaterte nyheter