Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Kontaktpersoner

 • Seniorrådgiver Energiforsyning og sluttbruk
 • evkby.noasrzphhkeizzm@bwennhovnza.kpnopt
 • +47 40 60 95 02
 • +47 73 19 04 74

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • daxlnimgelky.mhyilogfomurdof.flilacrthbdagmiengd@eptnofmvanw.nqpoei
 • +47 911 73 700

 • Administrerende direktør
 • nisglsqj.knerihqstrdiagyn.psnamxksybtaywd@tbennuovfda.finovn
 • 906 04 334

 • Markedsdirektør
 • oynovipzndyl.lfleixsstbnadsv@ettnomlvasg.npxost
 • 995 18 008

 • Markedssjef transport
 • asdftrfyidza.lqxilrfligzesxxtrvbalcse@mfenngovwba.yhnolp
 • 918 97 670

 • Markedssjef industri
 • osjtkazir.wagaykrdxuemhmanbh@ebunoayvaye.nvhoqx
 • 405 52 716