Gå videre til innhold
Enova gir inntil 283 millioner kroner i støtte til Yara. Selskapet vil bruke grønt hydrogen i gjødselproduksjonen i Porsgrunn. (Foto: Yara)
Enova gir inntil 283 millioner kroner i støtte til Yara. Selskapet vil bruke grønt hydrogen i gjødselproduksjonen i Porsgrunn. (Foto: Yara)

Pressemelding -

Yara vil bruke grønt hydrogen i gjødselproduksjonen i Porsgrunn. Får inntil 283 millioner i støtte fra Enova.


- Yara vil være en av de første aktørene som gjennomfører et prosjekt for grønn mineralgjødselproduksjon i en slik skala i nyere tid. Dette prosjektet vil bidra til å redusere barrierer for andre gjennom kunnskapsspredning og modning av teknologi, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Nytt industrieventyr
Ved mineralgjødselfabrikken i Porsgrunn vil Yara investere i et PEM-elektrolyseanlegg for produksjon av hydrogen. Hydrogenproduksjonen vil integreres i mineralgjødselfabrikken på Herøya, og vil kutte CO2-utslippene fra ammoniakkproduksjonen med 41 000 tonn i året.

- Norge har en unik mulighet til å ta en ledende posisjon i det grønne skifte, men tidsvinduet varer ikke evig. Derfor er denne beslutningen så viktig, og vil kunne bidra til å sette fart på et nytt, norsk industrieventyr, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Vil kutte utslipp
Yaras fabrikk i Porsgrunn produserer årlig ca. 420 000 tonn ammoniakk i Porsgrunn. Yara har siden 2005 redusert om lag 45 prosent av sine klimagassutslipp og har som mål å redusere sine utslipp med 30 prosent innen 2030. For å nå disse målene vil Yara måtte introdusere endrede produksjonsprosesser for ammoniakk, som er den viktigste innsatsfaktoren i gjødselproduksjonen.

- Det er i dag ikke lønnsomt å produsere grønn ammoniakk, for at dette skal bli konkurransedyktig teknologi fremover må både investerings- og driftskostnader reduseres. I fremtiden forventes det at kostnaden for utslipp vil øke, samtidig som flere aktører vil være villige til å betale mer for et grønt produkt. Dette vil forhåpentligvis føre til at Yara på sikt velger å bygge en 100 prosent utslippsfri fabrikk, sier Nakstad.

Grønne produkter
Demonstrasjonsanlegget vil produsere nok grønn hydrogen til å lage 20.500 tonn ammoniakk per år. Det tilsvarer mellom 60.000-80.000 tonn mineralgjødsel. Om prosjektet lykkes vil det kunne være utgangspunktet for fullskala grønn ammoniakkproduksjon som neste skritt. Både grønn gjødsel og grønn ammoniakk til drivstoff for skip er mulige bruksområder.

- Grønn ammoniakk er en allsidig, klimavennlig innsatsfaktor og energibærer av hydrogen. Utslippsfri ammoniakk er nøkkelen til å redusere utslipp fra verdens matproduksjon og langdistanse sjøtransport, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Yara vil ved godkjenning i ESA kunne sette i gang prosjektet allerede tidlig i 2022 med sikte på operativ drift fra midten av 2023. Læring fra dette prosjektet vil være relevant for flere av selskapets 14 ammoniakkanlegg, som til sammen slipper ut 16,6 millioner tonn CO2.

Enovas støtte til Yara må godkjennes av ESA.

Grønn ammoniakk er ammoniakk som er fremstilt fra grønnt hydrogen, og grønnt hydrogen er hydrogen som er fremstilt ved elektrolyse med strøm fra fornybare kilder, i dette tilfelle vannkraft

Om Yara Norge AS: Yara Norge AS er eid av Yara International ASA som er en verdensledende produsent av mineralgjødsel. Yara ble grunnlagt i 1905 og er et globalt selskap med rundt 17 000 ansatte og operasjoner i over 60 land. Selskapet har 2 produksjonsanlegg i Norge, i Porsgrunn og Glomfjord.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Arve Solheim

Arve Solheim

Markedssjef prosessindustri og karbonfangst +47 982 83 966

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.