Gå videre til innhold
Foto: Washington Mills
Foto: Washington Mills

Pressemelding -

Washington Mills får 37,2 Enova-millioner til teknologi-demonstrasjon

Orkanger-bedriften Washington Mills får 37,2 millioner kroner i støtte fra Enova for å demonstrere en ny industriell prosess for produksjon av høyren silisiumkarbid. Produktet brukes blant annet i elektronikk for el-kjøretøy og annen elektronikk der det er enten høy effekt, frekvens og/eller temperatur.

Washington Mills AS (WaMas) har siden 1960-tallet utviklet produksjonsprosessen sin i flere trinn til blant annet solindustri og bilindustri, og nå ønsker de å ta et steg videre. Prosessen de har utviklet, vil gi store energi- og klimabesparelser sammenlignet med alternative prosesser. Det anslås 80% reduksjon av energibruk og 40% reduksjon av klimagassutslipp som følge av forbedringene.

Administrerende direktør i Washington Mills, Ole Johan Svorkdal, sier at dette er en meget velkommen støtte til bedriften og satsningen på nye og framtidsrettede produkter. Støtten er også avgjørende for at prosjektet blir realisert.

-Det er et langt utviklingsarbeid som ligger bak og tidligere pilotprosjekt har fått støtte både fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Med denne støtten fra Enova bekrefter myndighetene at de er villige til å gi skikkelige bidrag til det grønne skiftet også i prosessindustrien, sier Svorkdal.

-Stort spredningspotensial

Enova har innvilget støtten på 37,2 millioner kroner gjennom programmet Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi.

-Ser man på spredningsmulighetene for teknologien globalt, så er det potensielle energi- og klimaresultatet av dette prosjektet stort, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

-Det dyktige og innovative miljøet på Orkanger får sjansen til å demonstrere energieffektive løsninger for fornybar energibruk i industrien. Det treffer Enovas mål godt, og vil bidra til å bringe oss nærmere lavutslippssamfunnet, sier Nakstad.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn roser også prosjektet til Washington Mills:

-Regjeringen ønsker å satse på grønn industri. Fremtidens klimaløsninger skapes i Norge, og mange av våre industribedrifter er verdensledende innenfor grønne løsninger, sier statsråd Sveinung Rotevatn. 

- Jeg er veldig glad for tildelingen til Washington Mills i Orkanger. Prosjekter som dette viser at det offentlige støtteapparatet fungerer, og at det er attraktivt å investere i fremtidsrettet energi- og klimateknologi i Norge.

Forventet ferdig i 2024

Oppstart for selve prosjektet vil skje etter en endelig beslutning i WaMas’ styre. Anlegget forventes å være ferdig bygget i 2021, og demonstrasjonsperioden for prosjektet forventes å være ferdig i 2024.

Videreutvikling og demonstrasjon vil foregå kontinuerlig i prosjektperioden. Avhengig av markedsutviklingen kan et positivt prosjektresultat føre til videre investering i et fullskalaanlegg på Orkanger hvor også etterbehandling vil være inkludert.

Det er en risiko for at den pågående korona-krisen vil kunne påvirke både selskapet og underleverandører i prosjektet, slik at tidsplanen kan påvirkes.

WaMas er byggherre og prosjekteier med innleide teknologileverandører i ulike deler av prosjektet. Selskapet er heleid av amerikanske Washington Mills Group Inc, som opererer globalt og eier åtte fabrikker med 600 ansatte innenfor produksjon av syntetiske mineraler. 95 av disse jobber i dag ved fabrikken på Orkanger.


For mer informasjon, kontakt:

Washington Mills v/ adm. dir. Ole Johan Svorkdal, tlf. 916 92 135, epost ojsvorkdal@washingtonmills.no

Enova SF v/ fungerende markedssjef Arve Solheim, mobil 982 83 966, epost arve.solheim@enova.no

Enova SF v/ senior kommunikasjonsrådgiver Arne Morten Lundhaug Johnsen, mobil 916 85 896, epost arne.johnsen@enova.no

Related links

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Arve Solheim

Arve Solheim

Markedssjef prosessindustri og karbonfangst +47 982 83 966
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.