Gå videre til innhold
Hybridbåten ELfrida (Foto: Siemens).
Hybridbåten ELfrida (Foto: Siemens).

Pressemelding -

Verdensnyhet døpt på Frøya

Verdens første elektriske arbeidsbåt til bruk i oppdrettsanlegg er sjøsatt og tatt i bruk. Salmar Farmings batterihybrid ELfrida ble døpt ved Rabben Brygge på Frøya i dag.

Videoen du kan laste ned nederst til høyre på denne siden er til fri bruk og består av illustrasjonsfilmklipp fra en prøvetur med båten.

Båten er bygget ved verftet Ørnli Slipp på Frøya, i samarbeid med Siemens. Enova har støttet prosjektet med to millioner kroner.

– Flere og flere oppdrettsaktører bytter nå ut dieselaggregatene sine med landstrøm, og med det i bakhodet er vi veldig spente på pilotprosjektet til SalMar. En elhybrid plug-in oppdrettsbåt som kan lade fra landstrømanlegg på fôrflåtene representerer noe helt nytt, og hvis SalMar lykkes, kan det få svære ringvirkninger i oppdrettsnæringen. Vi er glade for at SalMar går foran og viser hvordan bransjen kan kutte ned på bruk av fossil energi, og er stolte over å ha bidratt til at dette ambisiøse prosjektet ble realisert, sier Enovas markedssjef Petter Hersleth.

Les hele historien om hvordan fartøyet ble til, hvor Salmars tekniske sjef Eskil Bekken uttalte bl.a. følgende:

– Når båten blir en suksess – for det blir den – håper jeg at mange andre oppdrettere også går til anskaffelse av hybridbåter som dette. Det må til for å få prisen ned. Derfor kommer vi til å dele med dem erfaringene vi gjør oss. Stopper det med denne ene båten, har vi mislyktes.

Kontaktperson i Salmar Farming:
Eskil Bekken, teknisk sjef
907 19 255
eskil.bekken@salmar.no

Emner

Kategorier

Regions


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enova SF eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.