Gå videre til innhold
-  Med verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk revolusjonerer vi klimaregnestykket til gipsplatene, sier administrerende direktør Lars Gaustad i Saint-Gobain Byggevarer AS.
- Med verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk revolusjonerer vi klimaregnestykket til gipsplatene, sier administrerende direktør Lars Gaustad i Saint-Gobain Byggevarer AS.

Pressemelding -

Verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk

Verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk vil stå klar i Fredrikstad ved årsskiftet 2022/2023. Det er klart etter at Enova gir 71,2 millioner kroner i støtte til Gyproc for bygging av en helt ny produksjonslinje ved fabrikken. Gyproc skal benytte elektrisitet som energibærer framfor dagens løsning medLNG og regner med å kutte 23 482 tonn CO2 som følge av tiltaket.

- God klimapolitikk er god næringspolitikk. Enova er et viktig virkemiddel for regjeringen for å støtte innovative aktører som er villige til å ta risiko for å utvikle en mer klimavennlig næring. Gyproc sitt prosjekt vil bli en pilot for mer klimavennlig gipsplateproduksjon på verdensbasis. Slike initiativ trenger vi flere av, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). 

Prøver ut ny teknologi

Gyproc produserer gipsplater for byggesektoren. I 2019 omsatte bedriften for 338 millioner kroner. Selskapet eies av det franske konsernet Saint-Gobain som har et mål om å redusere sine CO2-utslipp med 20 % innen 2025, og bli helt karbonnøytral innen 2050. For å nå sine klimamål har derfor Saint-Gobain begynt å se på hittil uprøvd teknologi for produksjon av gipsplater.

– Dette er en stor dag for Gyproc og hele Glava-familien. Bygg står for en stor del av verdens klimagassutslipp, og vi skal gå foran i å gjøre byggenæringen mer bærekraftig. Med verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk revolusjonerer vi klimaregnestykket til gipsplatene, og gjøre det mulig å produsere bygg med vesentlig lavere miljøavtrykk enn i dag, sier Lars Gaustad, administrerende direktør i Saint-Gobain Byggevarer AS.

Null utslipp av klimagasser

I produksjon av gipsplater er det såkalt kalsinering og tørking som krever store mengder varmeenergi. Kalsinering vil si varmebehandling av faste råstoffer i ovn. Oppvarming med gass er i dag standard i bransjen, og oppvarming med elektriske varmeelementer vil derfor representere noe helt nytt. Den viktigste teknologiutviklingen i prosjektet vil derfor være å sammenføye kjente prosesser for kalsinering og tørking av gipsplater med elektriske luftoppvarmingssystemer. Disse teknologiene vil gi null utslipp av klimagasser.

Spredningspotensiale

Franske Saint-Gobain er verdensledende på fremstilling av gipsplater med over 70 fabrikker plassert over hele verden. Prosjektet i Fredrikstad følges nøye fra hovedkontoret i Frankrike. Og nettopp muligheten for at teknologien kan tas i bruk i produksjon verden over, har vært viktig for Enovas beslutning om støtte.

- Enova skal bidra til at det utvikles og tas i bruk klima- og energiteknologier som tar Norge og verden nærmere lavutslippssamfunnet. En slik teknologiutvikling skjer best gjennom aktører som har nødvendig gjennomføringsevne og i sektorer som har framtidsutsikter som tilsier at de har en plass i dette framtidsbildet, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334
Marit Sandbakk

Marit Sandbakk

Seniorrådgiver 470 12 326

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.