Gå videre til innhold
Vant energifinale med framtidsrettede transportløsninger

Pressemelding -

Vant energifinale med framtidsrettede transportløsninger

Elever fra Kristen videregående skole i Trondheim tok seier på hjemmebane i energikonkurransen Energi for framtiden.

Oppdraget, som ble gitt av Envoa, var knyttet til transport i storbyer. Vinnergruppens visjon er pendlerbygg som skal redusere behovet for transport til og fra jobb. Egne bomstasjoner skal gi pengepremier til syklister og det skal gis samkjøringsrabatt i bomringene i Trondheim. Se vinnergruppens løsninger her.

- Dette var veldig deilig - og uventet. Det er artig å få gehør for ideene våre gjennom å vinne konkurransen, sier Tonje Romundstad, talsperson for vinnergruppen. Medelev Prince Kala er også godt fornøyd med gruppens innsats og resultater:

- Vi satset alt og tenkte at vi hadde ingenting å tape. Da er det veldig godt med seier, sier han.

Vinnerlaget besto av Edvard Kunzendorf, Tonje Romundstad, Magnus Mo, Prince Kala og Natalie Horghagen. Elever fra Horten videregående skole tok andreplassen, mens tredjeplassen gikk til elever fra Dønski videregående skole.

Nytenkende og gjennomførbar løsning

- Det var en veldig god vinner som skilte seg ut blant de andre finalistene. Forslaget deres utmerker seg ved at mye av det er fullt gjennomførbart. De bruker kjente teknologiske løsninger for å få ned utslippene fra pendlertransporten til Trondheim, sier Audhild Kvam, prisutdeler og markedsdirektør i Enova.

I juryens begrunnelse heter det: «Gruppens løsning er helhetlig og med konkrete tiltak. Forslagene er nytenkende og gjennomførbare, og de vil redusere transportomfanget. Juryen liker at man kan tjene penger på å være smart. Juryen gir ekstra honnør for at CO2-perspektivet er med».

140 elever og 69 lag fra hele landet hadde kvalifisert seg til den nasjonale finalen i Trondheim. Elevene hadde 24 timer på seg til å komme opp med realistiske, nyskapende og framtidsrettede løsninger. I tillegg til å være kreative, har elevene måtte sette seg inn i det siste innen energi- og klimateknologi.

Grønt entreprenørskap på timeplanen

Denne høsten har nær 4 000 elever fra videregående skoler over hele landet deltatt på lokale gründercamper hvor de har løst ulike oppdrag knyttet til energi og klima. Ungt Entreprenørskap og Enova står bak konkurransen.

– Ungt Entreprenørskap ønsker å løfte fram kombinasjonen realfag og entreprenørskap. Dette er en sikker vinner i framtidens arbeids- og næringsliv. Vi håper elevene blir inspirerte av å jobbe kreativt med realfag, og at de vil vurdere en slik fagkombinasjon når de skal velge videre utdanning, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Les mer om Nasjonal finale i grønt entreprenørskap.

Foto

Bilder av vinnere og alle de deltakende lagene ligger til fri bruk på bildedelingstjenesten Flickr. Foto: Eivind Husabø, Ungt Entreprenørskap.

Kontakt
Tonje Romundstad, talsperson for vinnergruppen, mobil 957 87 563
Randi Wenche Haugen, fungerende daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag, mobil 918 74 119
Wenche Wærner, kommunikasjonsansvarlig Ungt Entreprenørskap Norge, mobil 934 37 800
Espen Sletvold, kommunikasjonsrådgiver, Enova, mobil 971 28 188

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Relaterte events

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.