Gå videre til innhold
ENOVASTØTTE: Uno-X Hydrogen, her representert ved daglig leder Roger Hertzenberg er et av selskapene som får støtte til å bygge ut Hydrogenstasjoner.
ENOVASTØTTE: Uno-X Hydrogen, her representert ved daglig leder Roger Hertzenberg er et av selskapene som får støtte til å bygge ut Hydrogenstasjoner.

Pressemelding -

Uno-X og HYOP får hydrogenstøtte

Enova støtter byggingen av tre hydrogenstasjoner i Akershus og Oslo med til sammen 30 millioner kroner.

– Transportsektoren skal på sikt bli utslippsfri, og her kan hydrogen ha en viktig rolle å spille. Enova ønsker å legger til rette for en gradvis opptrapping av hydrogentilbudet for å bidra til en raskere vekst når tilgangen på hydrogenkjøretøy etter hvert tar seg opp. Derfor er vi glade for å kunne bidra til tre nye fyllestasjoner som skal bygge erfaringer for en videre satsing, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

UNO-X Hydrogefår rett i overkant av 20 millioner kroner i støtte for bygging av to hydrogenstasjoner. Fyllestasjonene skal etableres på Ås og Hvam. Enova har tidligere gitt selskapet støtte til to stasjoner i Bergen, og Uno-X drifter også den Enova-støttede hydrogenstasjonen i Sandvika som åpnet i fjor.

HYOP får 10,4 millioner kroner i støtte for etableringen av en hydrogenstasjon på Ryen i Oslo. Denne vil erstatte nåværende stasjon på Gaustad. I tillegg har HYOP fyllestasjoner på Høvik, Lillestrøm og Gardermoen i Akershus samt på Herøya i Porsgrunn.

Hydrogenstasjonene skal være i drift senest 1. september 2019.

I takt med markedet

Enova fikk i alt 4 søknader om støtte til bygging av hydrogenstasjon, hvorav 3 søknader var kvalifiserte. Dermed innvilget Enova støtte til samtlige kvalifiserte hydrogenprosjekter i denne runden.

– Vi hadde som ambisjon å støtte opptil tre hydrogenstasjoner i år, og det har vi nå innfridd. Basert på søknadsbunken ser nivået på satsingen vår ut til å være i takt med det som markedet selv har kapasitet til, sier Nakstad.

Enova bekrefter at det blir mulig å søke om støtte til bygging av fyllestasjoner også i 2018.

Emner

Tags

Regions


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enova SF eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter