Gå videre til innhold
ENOVASTØTTE: Uno-X Hydrogen, her representert ved daglig leder Roger Hertzenberg er et av selskapene som får støtte til å bygge ut Hydrogenstasjoner.
ENOVASTØTTE: Uno-X Hydrogen, her representert ved daglig leder Roger Hertzenberg er et av selskapene som får støtte til å bygge ut Hydrogenstasjoner.

Pressemelding -

Uno-X og HYOP får hydrogenstøtte

Enova støtter byggingen av tre hydrogenstasjoner i Akershus og Oslo med til sammen 30 millioner kroner.

– Transportsektoren skal på sikt bli utslippsfri, og her kan hydrogen ha en viktig rolle å spille. Enova ønsker å legger til rette for en gradvis opptrapping av hydrogentilbudet for å bidra til en raskere vekst når tilgangen på hydrogenkjøretøy etter hvert tar seg opp. Derfor er vi glade for å kunne bidra til tre nye fyllestasjoner som skal bygge erfaringer for en videre satsing, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

UNO-X Hydrogefår rett i overkant av 20 millioner kroner i støtte for bygging av to hydrogenstasjoner. Fyllestasjonene skal etableres på Ås og Hvam. Enova har tidligere gitt selskapet støtte til to stasjoner i Bergen, og Uno-X drifter også den Enova-støttede hydrogenstasjonen i Sandvika som åpnet i fjor.

HYOP får 10,4 millioner kroner i støtte for etableringen av en hydrogenstasjon på Ryen i Oslo. Denne vil erstatte nåværende stasjon på Gaustad. I tillegg har HYOP fyllestasjoner på Høvik, Lillestrøm og Gardermoen i Akershus samt på Herøya i Porsgrunn.

Hydrogenstasjonene skal være i drift senest 1. september 2019.

I takt med markedet

Enova fikk i alt 4 søknader om støtte til bygging av hydrogenstasjon, hvorav 3 søknader var kvalifiserte. Dermed innvilget Enova støtte til samtlige kvalifiserte hydrogenprosjekter i denne runden.

– Vi hadde som ambisjon å støtte opptil tre hydrogenstasjoner i år, og det har vi nå innfridd. Basert på søknadsbunken ser nivået på satsingen vår ut til å være i takt med det som markedet selv har kapasitet til, sier Nakstad.

Enova bekrefter at det blir mulig å søke om støtte til bygging av fyllestasjoner også i 2018.

Emner

Tags

Regions


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enova SF eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.