Gå videre til innhold
Unge innovatører skal løse verdens klimautfordringer

Pressemelding -

Unge innovatører skal løse verdens klimautfordringer

Mandag møtes unge, kreative hoder til klimakamp i teknologibyen Trondheim. Det er nasjonal finale i prosjektet "Energi for framtiden".

Denne høsten har over 4 200 elever fra videregående skoler over hele landet byttet ut skolebøker og tradisjonell klasseromsundervisning med reelle klimaoppdrag fra Enova. På lokale innovasjonscamper i regi av Ungt Entreprenørskap har elevene konkurrert om å finne nyskapende løsninger på verdens klimautfordringer. 8.–10. februar samler Ungt Entreprenørskap og Enova finalistene fra hele landet til dyst: I 24 hektiske timer skal elevene jobbe frem løsninger på et foreløpig hemmelig oppdrag. Løsningene må være realistiske, nyskapende og framtidsrettede.

Grønt entreprenørskap og innovasjon

Det er åttende året på rad Enova og Ungt Entreprenørskap utfordrer ungdom og arrangerer «Energi for framtiden» for elever i videregående opplæring.

– Veien til lavutslippssamfunnet krever livskraftig forandring. I framtiden må verdiskapingen skje med minimale klimagassutslipp. Da er det avgjørende å utvikle konkurransedyktige energi- og klimaløsninger. Derfor ønsker Enova å inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de får interesse for grønt entreprenørskap og innovasjon, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Enova SF.

Enova er et statseid foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi.

Lærer ved å gjøre

– Det skjer en rivende utvikling på klimaområdet. Ny teknologi og økt kunnskap om verdens klimautfordringer gjør at lærebøkene er utdatert før de kommer fra trykkeriet. Når elevene jobber med dagsaktuelle caser, må de innhente informasjon og oppdatere seg på det siste. Her får de også trent sine kreative muskler, de samarbeider i team og får veiledning av fagpersoner som er eksperter på området, sier Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som tilbyr programmer og arenaer der elever og studenter får erfaring med entreprenørskap og innovative prosesser. I 2015 gjennomførte organisasjonen mer enn 260 000 elev- og studentaktiviteter. Over 33 000 personer fra arbeids- og næringsliv bidro med sin kompetanse.

Om Energi for framtiden

Oppdraget elevene skal jobbe med er strengt hemmelig inntil det offentliggjøres på NTNU tirsdag kl. 11:50. Elevene får et døgn på seg til å jobbe fram løsningsforslag og forretningsplan, som presenteres for et dommerpanel bestående av energi- og klimaeksperter. De seks gruppene som går videre til den avsluttende finalen presenterer løsningene sine for publikum og juryen i auditoriet på Charlottenlund videregående skole onsdag kl. 12. Vinneren av Energi for framtiden kåres kl. 13.

Bilder av alle deltakende grupper ligger på Flickr HER, og bilder av vinnere blir lastet opp i samme album. Alle bilder kan brukes fritt. Foto: Ungt Entreprenørskap.

Kontakt:

Wenche Wærner, kommunikasjonsansvarlig, Ungt Entreprenørskap Norge, wenche@ue.no, mobil 934 37 800
Espen Sletvold, kommunikasjonsrådgiver, Enova, espen.sletvold@enova.no, mobil 971 28 188

Emner


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Relaterte events