Gå videre til innhold
Trøndere tapetserte pallen i nasjonal klimakonkurranse

Pressemelding -

Trøndere tapetserte pallen i nasjonal klimakonkurranse

Et eget sertifikat for unge sjåfører og universelle betalingsløsninger skal øke el-bilbruken i Norge. Disse ideene ga klimaseier til gruppen revELusjon fra Thora Storm videregående skole i den nasjonale finalen av Energi for framtiden. Også andreplassen gikk til en gruppe fra Trondheim.

- Vi er overasket og veldig glade for seieren. Vi er en sammensveiset gjeng som også har egen Ungdomsbedrift, KjøleskApp UB. Gjennom entreprenørskapsarbeidet har vi lært mye om kreativitet, samarbeid og hvordan presentere våre ideer på en god måte. Dette har vi hatt stor nytte av i arbeidet med å utvikle løsningen som vi vant med, sier Erlend Ydse, talsperson for vinnergruppen.

Denne høsten har over 4 200 elever fra videregående skoler over hele landet byttet ut skolebøker og tradisjonell klasseromsundervisning med reelle klimaoppdrag fra Enova. I to dager har de fylkesvise vinnerene, med veiledning fra fagpersoner fra blant annet Enova, SINTEF, SIVA og Innovasjon Norge, konkurrert om ærefulle priser i Trondheim. Elevene har utarbeidet tiltak for å øke bruken av el-bil.

Stort mangfold og engasjement

"Gruppen har et helhetlig konsept som treffer ulike mål. Konseptet består av 1) el-lappen som er et førerkort for el-drevne biler, 2) et interoperativt (universelt) betalingssystem på ladestasjoner og 3) egne ladestasjoner som er tilpasset elbiler – her kan batteriet byttes raskt. Løsningen er gjennomførbar. Gruppa holdt en veldig god presentasjon", heter det i juryens begrunnelse.

- Jeg er imponert over mangfoldet i løsningene. Det har kommet mange spennende og ulike konsepter og det er flott å se det store miljøengasjementet det er blant elevene, sier prisutdeler Audhild Kvam. Kvam er direktør for Energibruk i Enova.

Gruppen fra Kristen vgs i Trondheim tok andreplass, mens tredjeplassen gikk til elever fra Tromsdalen vgs i Troms. Gruppene fra Nord-Østerdalen, Frogn vgs (Akershus) og Frederik II vgs (Oslo) kom også til den avsluttende finalen i konkurransen.

Lærer ved å gjøre

– Det skjer en rivende utvikling på de fleste områder i samfunnet. Norge trenger innovatører - i alle sektorer og i alle type virksomheter. I denne læringsformen jobber elevene med dagsaktuelle oppgaver hvor de må innhente informasjon og oppdatere seg på det siste. De får trent de kreative musklene, de samarbeider i team og de får veiledning av fagpersoner som er eksperter på området. Dette brenner vi i Ungt Entreprenørskap for, sier Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som tilbyr programmer og arenaer der elever og studenter får erfaring med entreprenørskap og innovative prosesser. I 2015 gjennomførte organisasjonen mer enn 260 000 elev- og studentaktiviteter. Over 33 000 personer fra arbeids- og næringsliv bidro med sin kompetanse.

Kontaktinformasjon til vinnere og finalister:

1. plass - revELusjon, Erlend Ydse, Thora Storm vgs, Sør-Trøndelag, mobl 413 06 021
2. plass - ESU for framtiden, Ole Marius Hanssen, Kristen vgs, Sør-Trøndelag, mobil 400 65 203
3. plass - Øyvind Finnseth, Tromsdalen vgs, Troms, mobil 909 24 925
Omega Innovations, Finn I. Heggelien, Frogn vgs, Akershus, mobil 901 06 616
Brage Øien, Nord-Østerdalen vgs, Hedmark, mobil 469 13 758
Willy Olsen, Frederik II vgs, Østfold, mobil 980 43 587

Bilder av alle finalistene og kontaktinformasjon til Ungt Entreprenørskap finnes her.

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Relatert materiale

Relaterte nyheter