Gå videre til innhold
Strategidirektør Tonje Foss i Enova skal delta i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på veivalgene Norge står ovenfor for å nå klimamålene i 2050. (Foto: Enova)
Strategidirektør Tonje Foss i Enova skal delta i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på veivalgene Norge står ovenfor for å nå klimamålene i 2050. (Foto: Enova)

Pressemelding -

Tonje Foss deltar i regjeringsoppnevnt utvalg for 2050-klimamål

Strategidirektør Tonje Foss i Enova skal delta i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på veivalgene Norge står ovenfor for å nå klimamålene i 2050. Utvalget skal særlig se på hvordan Norge på en mest mulig kostnadseffektiv måte kan bli et lavutslippssamfunn i 2050.

«Dette er en anerkjennelse av virkemiddelet Enova og vår rolle i veien til lavutslippssamfunnet. Arbeidet i utvalget vil gi en god anledning for Enova til å bidra med innspill og våre perspektiver i diskusjonen», sier Tonje Foss.

Viktig for utviklingen av norsk klimapolitikk

I januar la regjeringen fram en klimaplan for innretningen av klimapolitikken de neste ti årene. Klimaplanen skal bidra til at Norge når klimamålene for 2030. Samtidig har Norge satt seg ambisiøse mål for klimaarbeidet videre. I 2050 skal de norske utslippene være 90-95 prosent lavere enn i 1990. Det er dette målet som det nye utvalget skal jobbe fram mot.

–Dette arbeidet blir veldig viktig for den videre utviklingen av norsk klimapolitikk. Det er viktig at de beslutningene vi tar i dag og framover også gir en utvikling mot lave utslipp på lang sikt. Vi trenger et enda bedre kunnskapsgrunnlag for å utvikle og gjennomføre politikken som skal til for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050, sier miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn i regjeringens pressemelding.

NOU innen 1.november 2023

Utvalget skal ledes av siviløkonomen Martin Skancke som tidligere har ledet Klimarisikoutvalget. Utvalget skal levere en samlet anbefaling i form av en NOU innen 1. november 2023. Utvalget skal hente innspill og involvere relevante aktører i arbeidet, fra næringsliv, sivilsamfunn og partene i arbeidslivet samt legge til rette for en bred offentlig debatt.

Related links

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.