Gå videre til innhold
Enova lanserer forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport. Målet er å styrke satsingen på ny teknologi i maritim sektor. Foto: Enova
Enova lanserer forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport. Målet er å styrke satsingen på ny teknologi i maritim sektor. Foto: Enova

Pressemelding -

Styrker satsingen på ny teknologi i maritim sektor. Enova lanserer forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport.

Enova støtter morgensdagens klimateknologi og ønsker med det nye programmet å stimulere til økte investeringer i ny teknologi i maritim transport.

- Gjennom å utføre et forprosjekt, får søkeren mulighet til å gjøre et grundig forarbeid med data og dokumentasjon før en eventuell søknad om investeringsstøtte fra Enovas programmer rettet mot teknologiutvikling innen maritim transport. Dette vil gi en mer effektiv saksbehandling og et mer robust saksunderlag, sier Gunnel Fottland, markedssjef for Transport i Enova.

Utslippene skal halveres

Norge har ambisiøse klimamål også for maritim sektor. Utslipp av klimagasser skal reduseres med 50 prosent innen 2030 for innenriks skipsfart og fiske. I tillegg har IMO (FNs International Maritime Organization) bestemt at utslipp fra shipping skal halveres innen 2050.

- Skip som anvender miljøvennlige drivstoff, og hvor ny teknologi blir tatt i bruk raskt er nødvendig for å nå målene. Utfordringen er at innovativ klimateknologi ofte innebærer høye investeringskostnader og økt risiko. Gjennom å tilby forprosjektstøtte gir vi søker mulighet til å jobbe grundig med det underlaget som trengs for å få et godt teknologiprosjekt, sier Fottland.

Trenger ny teknologi

Klimamålene for maritim transport krever lav- og nullutslippsløsninger i alle segment og fartøy. De siste årene har Enova arbeidet mye med tidlig markedsintroduksjon av batterielektriske løsninger og tilhørende infrastruktur innenfor maritim sektor. Nå styrkes satsingen på ny teknologi.

- Der batteri alene ikke er nok til utslippsfri drift, trengs det utvikling og introduksjon av ny teknologi og andre energibærere for å oppnå utslippsfri drift, sier Fottland.


Om det nye Enova-programmet
Støtte til teknologiprosjekter i maritim transport skjer gjennom Enovas teknologiprogrammer.

Målgruppen til forprosjektprogrammet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi innen maritim sektor. De må kvalifisere for å kunne motta støtte på Enovas programmer rettet mot teknologiutvikling innen maritim transport og de må ha valgt teknologi.

Støtten kan utgjøre inntil 50 prosent av godkjente dokumenterte merkostnader, og er oppad begrenset til 500 000 kroner.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.