Gå videre til innhold
De ansatte i Storvik skal utvikle teknologi som skal sørge for at materialer som brukes i aluminiumsindustrien kan resirkulere etter bruk. Foto: Storvik AS
De ansatte i Storvik skal utvikle teknologi som skal sørge for at materialer som brukes i aluminiumsindustrien kan resirkulere etter bruk. Foto: Storvik AS

Pressemelding -

Storvik AS får 1.7 millioner til pilotprosjekt innenfor aluminiumsproduksjon

Enova støtter Storvik AS med 1,7 millioner til et pilotprosjekt innenfor aluminiumsproduksjon. Storvik ønsker å gjenvinne ressurser fra brukte katoder som i dag ikke blir gjenvunnet. Pilotprosjektet skal gjennomføres ved Alcoa sitt smelteverk i Mosjøen.

Storvik er et globalt selskap som leverer teknologiløsninger til aluminiumsindustrien. Selskapet har hovedkontor i Sunndalsøra og er en leverandør til aluminiumsindustrien. Prosjektleder Endre Hånde i Storvik, tror prosjektet vil gi verdifull læring.

-Storvik er opptatt av stadig teknologiutvikling og innovasjon. Dette prosjektet vil sørge for at ressurser som ellers går tapt, blir gjenbrukt og det vil igjen gi et lavere energibruk i produksjonen av aluminium, sier Hånde.

– Regjeringen har lagt fram en klimaplan som viser hvordan vi skal nå klimamålene og skape nye, grønne jobber. Da er gjenbruk og sirkulær økonomi viktig, og vi må dessuten satse på teknologi og innovasjon som bidrar til grønn omstilling og næringsutvikling. Prosjektet til Storvik er et flott eksempel på hvordan miljøavtrykket kan reduseres gjennom økt gjenbruk av materialer som ellers ville gått til spille, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Gjenbruk av materialer

Prosjektet skal utvikle teknologi som skal sørge for at materialer som brukes i aluminiumsindustrien kan resirkuleres etter at de er brukt. Det betyr at man slipper å deponere jern og kobber slik det gjøres i dag, men at disse sentrale metallene kan brukes om og om igjen.

-En av gevinstene her vil være at vi sparer CO2 både i produksjonen og i resirkuleringen av materialer. Men det er også viktig at vi her vil utvikle effektive katodebarer som gir besparelser i elektrolysen, framhever Hånde.

Godt spredningspotensiale

-Enova arbeider for omstilling til lavutslippssamfunnet. Det dyktige og innovative miljøet hos Storvik skal nå finne gode løsninger for gjenbruk av materialer i industrien. Spredningspotensialet globalt for denne løsningen er bra og vil innebære et steg på vegen mot lavutslippssamfunnet, sier markedssjef for industri, Marit Sandbakk.


Emner

Tags

Regions


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Marit Sandbakk

Marit Sandbakk

Seniorrådgiver 470 12 326

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.