Gå videre til innhold
JUBEL: Støren barneskole er Årets klimaskole 2016 (Foto: Enova)
JUBEL: Støren barneskole er Årets klimaskole 2016 (Foto: Enova)

Pressemelding -

Støren barneskole til topps som Årets klimaskole

I hard konkurranse med 60 skoler gikk Støren barneskole i Sør-Trøndelag av med seieren om å bli Årets klimaskole, og blir belønnet med 10 000 kroner fra Enova. Andre- og tredjeplassen gikk til Kvitsøy skole i Rogaland og Vikåsen skole i Trondheim.

– Dette var en veldig gledelig overraskelse. Premien vil bli brukt til å ruste opp naturfagrommet slik at elevene i enda større grad kan lære om naturen rundt oss og hvordan dette knyttes opp mot energi og klima, sier lærer Brit Eva Eidsmo ved Støren barneskole.

Tok Energiutfordringen

Konkurransen tok utgangspunkt i Energiutfordringen, Enovas digitale læringsverktøy om energi og klima for mellomtrinnet i grunnskolen. Gjennom film, konkurranser og kreative oppgaver ønsker Enova å vekke elevenes engasjement og nysgjerrighet, slik at de får den kunnskapen som er nødvendig for å finne morgendagens løsninger.

For å delta i konkurransen måtte elevene ved skolene løse alle de fire ulike oppdragene i Energiutfordringen. De fikk en samlet poengsum etter hvor godt de klarte oppgavene. I tillegg ble de vurdert etter svar de ga på ulike spørsmål om energi og klima.

– Elevene ved Støren barneskole utmerket seg både gjennom og ha løst oppdragene på en god måte, og ikke minst gjennom svarene som viser at undervisningen har vært preget av stort engasjement og gode refleksjoner hos elevene, sier Anne Marie Abelgaard som er ansvarlig for Enovas satsing på barn og unge.

Gode diskusjoner blant elevene

Lærer Brit Eva Eidsmo har brukt Energiutfordringen i undervisningen i to år på rad, og er storfornøyd.

– Energiutfordringen er en helhetlig digital pakke som er enkel å bruke i klasserommet. Filmene engasjerer elevene, og verktøyets refleksjonsspørsmål skaper gode diskusjoner blant elevene. For meg som lærer er det viktig at Energiutfordringen dekker kompetansemålene i lærerplanen og derfor ikke kommer i tillegg til ordinær undervisning, sier Eidsmo.

Enova håper andre skoler lar seg inspirere av Støren.

– Siden vi lanserte Energiutfordringen i desember 2014, har nesten 1000 lærere fra 600 skoler benyttet seg av verktøyet. Det er vi fornøyde med, men vi håper enda flere griper sjansen. Norge skal til lavutslippssamfunnet, og da er det viktig at vi tidlig skaper den nødvendige bevisstheten hos de som skal være med på denne reisen, sier Abelgaard i Enova.

3000 konkurrerte

Det var i alt 3000 elever fra mer enn 60 skoler som deltok i konkurransen. Andreplassen går til Kvitsøy skole som viserstort klimaengasjement i en liten kommune. Vikåsen skole i Trondheim stikker av med tredjeplassen for solid deltakelse blant mange av skolens elever og flotte løsningsforslag. Begge skolene mottar 5000 kroner fra Enova.

-Vi er veldig imponerte over opplegget og over måten det er knyttet opp mot kompetansemålene. Vi måtte bare legge vekk lærebøkene og følge dette opplegget i stedet, sier lærer Olene Ydstebø ved Kvitsøy skole.

- Elevene jobbet godt og nøye med opplegget. Det var en artig måte å jobbe på og vi har anbefalt Energiutfordringen videre til neste års 7. trinn, sier Atle Lysnes ved Vikåsen.

For skolene som ikke nådde opp i årets konkurranse eller ikke deltok: Det kommer en ny sjanse for skoleåret 2016/2017, der alle klasser som gjennomfører Energiutfordringen kan representere sin skole og dermed ha sjansen til å bli Årets klimaskole. For ytterligere informasjon kontakt Enova på laering@enovasenergiutfordring.no.

Kontakpersoner vinnerskolene

Støren skole:  Brit Eva Eidsmo, brit.eidsmo@midtre-gauldal.kommune.no tlf. 72 40 33 10 / 918 21 633

Kvitsøy skole: Olene Ydstebø,  olene.ydstebo@kvitsøy.kommune.no tlf. 51 73 63 70

Vikåsen skole: Atle Lysnes,  atle.lysnes@trondheim.skole.no tlf. 72 54 30 50

Related links

Emner


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.