Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Staten og industrien inngår langsiktig samarbeid om omstillingen til lavutslippssamfunnet

Pressemelding   •   aug 15, 2018 13:31 CEST

Adm.dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova undertegner samarbeidsavtale under Arendalsuka.

Enova og Norsk Industri signerte 15. august en samarbeidsavtale med målsetting om økt innovasjon, reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet i industrien. Samarbeidet skal bidra til at industrien utvikler og tar i bruk ny teknologi, øker sin kompetanse og gjennomfører investeringer som øker energieffektiviteten og reduserer utslippene av klimagasser.

– Norge må i fremtiden ha en konkurransedyktig og klimanøytral industri med verdensledende energi- og klimateknologi, sier Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad og fortsetter:

– Dette vil kreve massiv innovasjon og utvikling av ny teknologi. Enova har siden 2012 bidratt til å realisere mer enn tusen prosjekter i industrien, og vi står klare til å investere videre i fremtidsrettede prosjekter hos norske industribedrifter, sier Nakstad.

– Norsk Industri har over flere år hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Enova. Enova er og har vært et av de viktigste virkemidlene for norske industribedrifter i deres arbeid med å effektivisere energibruk og implementere ny klimateknologi, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

– Norsk prosessindustri har som mål å øke sin verdiskaping samtidig som klimautslippene kuttes til null innen 2050. Dette er ikke mulig uten betydelig risikoavlastning i form av et tett samarbeid med det statlige virkemiddelapparatet. Enova er i den sammenheng et helt avgjørende virkemiddel, sier Lier-Hansen.

Norges klimamål innebærer at industrien må utvikles i retning av tilnærmet nullutslipp. Industriens egne veikart for grønn konkurransekraft gir en pekepinn på de teknologiløpene som industrien selv ser for seg fram mot 2050. Mesteparten av fastlandsindustrien er allerede elektrifisert, og Norge har verdens mest fornybare kraftsektor. Å bringe industrien mot lavutslippssamfunnet vil kreve både at industrien i større grad tar i bruk teknologi som allerede er tilgjengelig og at det utvikles ny teknologi.

Om partene:

Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon. Vi har ca. 2500 medlemsbedrifter innen blant annet prosessindustri, maritim næring, verksted- og ferdigvareindustri. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at våre bedrifter skal kunne gå en sikker fremtid i møte.

Enova er et statsforetak eid av Klima- og miljødepartementet som arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet gjennom forvaltningen av Klima- og energifondet. Formålet er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Kontaktpersoner:

Stein Inge Liasjø, strategi- og kommunikasjonsdirektør, Enova SF
Tlf.: 46402353, e-post: stein.inge.liasjo@enova.no

Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør, Norsk Industri
Tlf.: 90064282, e-post: finn.langeland@norskindustri.no

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.