Gå videre til innhold
Skal teste ut morgendagens strømmålere i de tusen hjem

Pressemelding -

Skal teste ut morgendagens strømmålere i de tusen hjem

Innen 1. januar 2019 skal alle norske husholdninger få byttet ut sine gamle strømmålere med digitale, smarte målere. Enova og NVE går nå sammen om å fremme storskala pilotprosjekter for å finne informasjonsløsninger som kan bidra til at de nye målerne gir redusert strømforbruk.

For å kartlegge hvilken virkning ulike formidlingsløsninger fra smarte målere vil ha på husholdningers strømbruk, utlyser Enova i samarbeid med NVE en konkurranse for markedsaktører i kraftbransjen. Enova vil bidra med finansiell støtte til de beste prosjektene for uttesting av løsninger i tusenvis av husholdninger.

– Med ny informasjonsteknologi og smarte målere kan energibransjen ta IT-revolusjonen fullt ut. Sanntidsinformasjon og større muligheter for å styre energibruken åpner nye dører både for forbrukere og leverandører. Vi ønsker å bidra til at denne utviklingen skyter fart, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Konkurransen åpner for flere typer formidlingsløsninger, slik som dedikerte skjermløsninger for hjemmet og applikasjoner for mobiltelefon. Gjennom konkurransen ønsker Enova og NVE å få kunnskap og erfaringer om hvilke løsninger som gir størst respons hos husholdningene.

– Tilgang på sanntidsinformasjon vil kunne bevisstgjøre norske strømkunder om eget energiforbruk. Denne konkurransen vil stimulere til utvikling av smarte tjenester som er til nytte for forbrukeren, og legger til rette for mer aktive strømkunder, sier seksjonssjef Heidi Kvalvåg i NVE.

Smarte strømmålere gir smartere forbruk

Smarte strømmålere registrerer automatisk forbruket fortløpende, men for at de nye målerne skal kunne påvirke strømforbruket må sanntidsinformasjonen nå frem til sluttbrukerne. Internasjonale studier viser at vi forbrukere kan redusere energibruket med så mye som 20 prosent om vi får se hvor mye strøm vi til enhver tid bruker. Det er med andre ord avgjørende med gode løsninger for formidling av informasjon fra strømmåler til forbruker.

Konkurransen lyses ut i mai

Konkurransen vil bli lyst ut i mai 2015. Vinnerne vil få et økonomisk bidrag til investering i formidlingsløsningen. Konkurransen har en foreløpig ramme på 30 millioner kroner.

Videre informasjon om konkurransen vil bli lagt ut på www.enova.no/ams. Spørsmål kan rettes til Enova ved seniorrådgiver Monica Berner (tlf. 907 41 087).

Lanseringskonferanse 5. februar

Enova og NVE inviterer markedsaktører og presse til lanseringskonferansen Smart strøm – smartere forbruk den 5. februar i Oslo. Her vil vi presentere rammene for konkurransen.

Statssekretær Kåre Fostervold (FrP) i Olje- og energidepartementet åpner konferansen.

Påmeldingsfrist: 25. januar

Spørsmål om konferansen kan rettes til NVE ved førstekonsulent Cathrine Åsegg Hagen (tlf. 22 95 93 03).

Kontaktpersoner for media:

Related links

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 70 medarbeidere.

Pressekontakt

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Relaterte events

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.