Gå videre til innhold
Så mye fikk ditt fylke i Enova-støtte i fjor

Pressemelding -

Så mye fikk ditt fylke i Enova-støtte i fjor

I 2015 investerte Enova til sammen 2,6 milliarder kroner i prosjekter hos offentlige og private virksomheter i alle landets fylker. Sjekk aktiviteten i ditt fylke!

Prosjekter i disse fylkene fikk den høyeste samlede støtten fra Enova i 2015:

  1. Vest-Agder (696 mill. kr.)
  2. Hordaland (342 mill. kr.)
  3. Buskerud (229 mill. kr.)

(Se fullstendig liste nederst i artikkelen.)

Til sammen fikk om lag 1 000 prosjekter i norske bedrifter tilsagn om Enova-støtte i fjor. Begge de to største støttebeløpene sorterer under Vest-Agder-tallene: Glencore Nikkelverk i Kristiansand fikk 380 millioner kroner for å teste ut en mer energieffektiv produksjon av kobber, mens Alcoa fikk 280 millioner til utvikling av ny energi- og klimateknologi. Samtidig er alle landsdeler godt representert når tallene fra 2015 skal summeres.

– Det er tydelig at stadig flere aktører over hele landet ser et forretningsmessig potensial i investeringer i ny grønn teknologi. Ved å utvikle og eksportere slik teknologi, kan norsk næringsliv også bidra til å redusere globale utslipp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Buskerud topper energi-statistikken

Enova har som et av sine mål å bidra til en mer effektiv energibruk. Foretaket måler sine resultater i redusert energibruk samt overgang til og produksjon av fornybar energi. Fjorårets støtte skal bidra til energiresultater på til sammen 1,8 TWh.

Følgende fylker har samlet sett de største kontraktfestede energiresultatene:

  1. Buskerud (284 GWh)
  2. Oslo (169 GWh)
  3. Finnmark (136 GWh)

(Se fullstendig liste nederst.)

Fylkene som har mottatt minst støtte og har lavest energiresultat, er Telemark og Aust-Agder.

Fylkene sortert etter samlet støtte

1 Vest-Agder kr 695 847 166
2 Hordaland kr 341 578 830
3 Buskerud kr 228 551 854
4 Oslo kr 194 552 339
5 Sør-Trøndelag kr 130 293 124
6 Rogaland kr 107 068 716
7 Østfold kr 104 388 916
8 Akershus kr 98 073 226
9 Møre og Romsdal kr 95 409 010
10 Hedmark kr 68 560 260
11 Troms kr 64 367 099
12 Finnmark kr 57 835 579
13 Nordland kr 54 238 553
14 Sogn og Fjordane kr 41 235 682
15 Vestfold kr 33 101 742
16 Oppland kr 32 315 091
17 Nord-Trøndelag kr 27 902 694
18 Telemark kr 11 612 097
19 Aust-Agder kr 7 242 810

NB: Tallene korrigert kl. 10:17 17.3.16

Fylkene sortert etter samlet energiresultat
1 Buskerud 284 382 383 kWh
2 Oslo 168 727 244 kWh
3 Hordaland 152 903 424 kWh
4 Finnmark 135 936 821 kWh
5 Østfold 105 456 223 kWh
6 Rogaland 100 065 211 kWh
7 Møre og Romsdal 96 471 285 kWh
8 Sør-Trøndelag 79 251 077 kWh
9 Akershus 75 559 387 kWh
10 Vest-Agder 68 115 960 kWh
11 Hedmark 65 092 018 kWh
12 Sogn og Fjordane 53 186 701 kWh
13 Nordland 46 602 457 kWh
14 Troms 45 230 277 kWh
15 Vestfold 36 452 569 kWh
16 Oppland 31 107 024 kWh
17 Nord-Trøndelag 25 593 218 kWh
18 Aust-Agder 8 606 754 kWh
19 Telemark 4 345 324 kWh

Emner

Kategorier


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.