Gå videre til innhold
F.v. Enovas juryleder Audhild Kvam, prisvinner Bjørn Tore Orvik i Yara, prisvinner Torbjørn Johannson i Norgesgruppen og adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.
F.v. Enovas juryleder Audhild Kvam, prisvinner Bjørn Tore Orvik i Yara, prisvinner Torbjørn Johannson i Norgesgruppen og adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Pressemelding -

Risikovillige pådrivere i Yara og Norgesgruppen vant Enovaprisen

Bjørn Tore Orvik i Yara har mye av æren for verdens første helelektriske og autonome containerskip. Torbjørn Johannson sørger som personlig engasjert medeier i Norgesgruppen for at konsernets høye klimaambisjoner omsettes i tiltak. Tirsdag kveld ble de begge tildelt Enovaprisen.

Enovaprisen deles ut under den årlige Enovakonferansen i Trondheim, og går til personer som har bidratt til at ny energi- og klimateknologi blir utviklet eller tatt i bruk, har vært pådriver i sin bransje for omstillingen til lavutslippssamfunnet og/eller har inspirert sine omgivelser, delt kunnskap og bidratt til livskraftig forandring. Tirsdag kveld ble årets vinnere kunngjort.

Drivkraften bak Yara Birkeland

Finans- og logistikksjef på Yaras fabrikk på Herøya, Bjørn Tore Orvik, beskrives som den viktigste drivkraften bak Yaras satsing på verdens første helelektriske- og helautonome containerskip. Prosjektet skal vise at det er mulig å laste, losse og frakte gods til sjøs elektrisk og uten bemanning.

– Bjørn Tore er en pådriver for å få gods fra vei til sjø og skal ha mye av æren for at Yara Birkeland ser dagens lys. Han en stor optimist med glød og engasjement, og har ikke har latt seg skremme av alt som kunne ha gått galt, sa Enovas juryleder Audhild Kvam under prisoverrekkelsen.

Juryen trakk også fram at Orvik har klart å samle aktørene gjennom hele prosjektfasen om et felles mål, noe som har vært særdeles viktig i et prosjekt med mange involverte aktører.

– Jeg anser meg ikke først og fremst som en innovatør, mer som en konseptbygger. Jeg vil anbefale alle å først tenke konsept og løsninger, og så teknologi. Gjør visjonen til virkelighet, det er det vi prøver på med Yara Birkeland, sa prisvinner Orvik fra scenen på Enovakonferansen.

Effektiviserer transport og bygg

Den andre vinneren av Enovaprisen ble Torbjørn Johannson, medeier i Norgesgruppen og datterselskapene ASKO og Kiwi. Norgesgruppen har mål om å bli et klimanøytralt konsern, og jurylederen mener at prisvinneren har vist at dette er mer enn fine ord i en årsmelding:

– Torbjørn er personlig engasjert, og i selskapene han er medeier i er det gjort konkrete tiltak som skal bidra til å fylle denne ambisjonen, sa Kvam i Enova.

Hun viste blant annet til ASKOs hydrogenlastebiler i Trondheim, vindmølleprosjektet i Rogaland og Kiwis miljøbutikker på Dalgård, Fjelseth og i Akershus, og utdypet:

– For at vi skal få til omstillingen til lavutslippssamfunnet, må noen være villig til å gå foran og investere i løsninger som er nye og uprøvde. Noen må tørre å ta risiko og satse fordi man mener klimaspørsmålet er viktig. Torbjørn Johannson er en slik person.

Selv trakk prisvinneren fram hvor meningsfullt han opplever det er å arbeide med miljø og klima:

– Det handler om våre barns og barnebarns framtid. Handel og logistikk er tall og presisjon, hvor man fortrinnsvis bruker hjernen. I arbeidet med bærekraft, klima og miljø blir også hjertet og samvittigheten engasjert. Kombinasjonen hjerne og hjerte er uslåelig! sa Johannson.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. I løpet av første halvår 2018 flyttes eierskapet over fra Olje- og energidepartementet til Klima- og miljødepartementet. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.