Gå videre til innhold

Pressemelding -

Rema åpnet forbildebutikk

Rema 1000 i Kroppanmarka i Trondheim bruker unike teknologiske løsninger for å spare energi. Enova har støttet foregangsprosjektet som skal bidra til at supermarkedene i Norge blir mer energi- og klimavennlige.

Rema har valgt en teknologi som trolig gjør butikken til bransjens mest avanserte på dette området. Det er nettopp slike innovative prosjekt Norge trenger om vi skal nå målsettingene våre på energi- og klimaområdet, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.


Nyåpnet
Den nye Rema-butikken åpnet torsdag. Gjennom de nye tekniske løsningene vil butikken redusere energibruken med 1/4 sammenlignet med andre Rema-butikker. Sentralt i prosjektet står varmen som butikkens kjøleanlegg produserer. Den nye teknologien sørger for at denne spillvarmen blir brukt til å varme gulvet og holde lasterampene snø- og isfrie i vinterhalvåret. I tillegg er det lagt inn løsninger med energibrønner hvor varme kan lagres om sommeren og hentes om vinteren.

Butikken får også en ny type fasade som sikrer at dagslys kan erstatte deler av innebelysningen, samtidig som den ivaretar god isolasjon. Avanserte teknologiske styringssystemer sørger for optimal, men likevel enkel drift av bygget.

Dette prosjektet viser hvilket potensial det er i å utvikle teknologiske løsninger som utnytter energi som ellers ville gått tapt. Dagligvarebransjen har hatt et stort fokus på energieffektivisering de siste årene, og har vært en viktig samarbeidspartner for Enova. Det er imidlertid fremdeles mye å hente på å redusere energibruken i denne bransjen. Med dette prosjektet tar Rema et nytt steg, sier Nakstad.

Vil endre markedet
Intensjonen bak Enovas sterke satsning på utvikling av ny teknologi er å høste erfaringer og kunnskap som på sikt skal komme markedet til gode. Derfor har det statlige selskapet stilt som krav for støtten på 1 million kroner at Rema Kroppanmarka skal fungere som en demonstrasjonsbutikk for hele dagligvarebransjen.

- Vi forventer at både Rema-butikkene og de andre kjedene tar i bruk ny teknologi som viser seg å ha god effekt. Om alle landets supermarked reduserer energibruken med 25 prosent, vil vi virkelig se resultater.

Fakta

  • Enovastøtte: 1 million kroner
  • Gjennom driftsfasen skal det oppnås en energieffektivisering på 25 % i forhold til en standard Rema-butikk. (Energiresultat: 123 750 kW/h)
  • Enova har stilt krav om at bygget skal være tilgjengelig som demonstrasjonsobjekt for andre tilsvarende aktører
  • Rema har fått tilsagn på støtteprogram eksisterende bygg hos oss (totalt 57 millioner, energiresultat: 73 gW/h). SID 12/735 og 12/1090

Emner

Kategorier


Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i landet vårt. Eieren vår er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.