Gå videre til innhold
UTBETALINGENE TIL VÆRS: Stadig flere nordmenn gjennomfører energitiltak med støtte fra Enova.
UTBETALINGENE TIL VÆRS: Stadig flere nordmenn gjennomfører energitiltak med støtte fra Enova.

Pressemelding -

​Rekordinteresse for energitiltak i norske hjem

Enova støttet nesten dobbelt så mange energi- og klimatiltak i boliger i 2018 enn året før. Alt i alt ble det utbetalt over 275 millioner kroner til nesten 14500 tiltak.Sjekk tallene for ditt fylke.

– Vi har aldri før vært i nærheten av å utbetale så mye i støtte til privatmarkedet. Dette er en veldig gledelig utvikling som viser at flere og flere får øynene opp for smarte energitiltak, sier Enovas markedssjef for bygg og bolig, Anna Barnwell.

Den forrige rekorden skriver seg fra 2017 da det ble utbetalt 164,8 millioner til 8123 tiltak. Selv om det også var en betydelig økning sammenlignet med året før, kan den ikke måle seg med veksten Enova har sett det siste året. Tallene for 2018 endte på 275,4 millioner til 14 486 tiltak. Det betyr at antallet tiltak støttet av Enova økte med nesten 80 prosent i fjor.

2019 har også startet særdeles bra. To måneder inn i året er det allerede utbetalt over 80 millioner til nesten 5000 tiltak.

Oljeutfasing

Barnwell i Enova tror det er flere årsaker til den økende interessen for energitiltak blant norske boligeiere. Den aller viktigste er forbudet mot fossil oljefyring som blir innført fra 1.januar 2020. Over 5000 boligeiere kvittet seg med oljefyren eller parafinkaminen med støtte fra Enova i 2018.

– Over dobbelt så mange byttet ut oljefyren med vår hjelp i 2018 enn i 2017, og mer enn tre ganger så mange kvittet seg med parafinkaminen. En midlertidig økning i støttesatsene bidro nok til dette, men selv om vi nå har nedjustert støttenivået noe, ser vi ingen tegn til nedgang i pågangen til oss. Snarere tvert imot, sier Barnwell.

Markeder i utvikling

Det er god økning også blant flere av de andre tiltakene som støttes gjennom Enovatilskuddet,som for eksempel el-produksjon (i all hovedsak solceller), varmestyringssystem og vannbåren varme (se tabell nederst for fullstendig oversikt).Enova tror at både økte strømpriser og en økende klimabevissthet er med på å forklare at flere gjør tiltak, og gleder seg over utviklingen.

– Støtten vi gir skal selvfølgelig være en gulrot som skal få folk til å gjøre energi- og klimatiltak de ellers ikke ville ha gjort, men hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode løsninger som trengeret lite dyttfor å etablere seg i markedet. Da er det avgjørende at vi ser en utvikling som bidrar til at de ulike teknologiene og tiltakene blir mer tilgjengelig for folk flest, og dermed også blir tatt i bruk uten støtte fra oss, sier Barnwell.

Den økte interessen gjenspeiler seg også hos Enovas svartjeneste som også opplevde rekordpågang i 2018: Nesten 80 000 henvendelser ble besvart mot cirka 60 000 året før.

Flest i Akershus

Den geografiske fordelingen viser at det ble gjennomført desidert flest tiltak i Akershus med over 2000 registrerte tiltak, mens det ble utbetalt støtte til færrest tiltak i Finnmark med bare 60.

På plassene bak Akershus kommer Hordaland, Trøndelag, Rogaland, Østfold og Buskerud.

PS! I sommer åpnet Enova for at også fritidsboliger kan få støtte gjennom Enovatilskuddet. I 2018 ble det utbetalt støtte til 266 tiltak i fritidsboliger.


Nasjonale tall fordelt på tiltak

Tiltak 2017 Inkl.
oljefyrutfasing
(2017)*
2018 Inkl. oljefyrutfasing
(2018)*
Endring 2017-18
Akkumulatortank 942
Nytt i 2018
Avtrekksvarmepumpe 284
447
57 %
Balansert ventilasjon 1139
1116
-2 %
Biokjel 46 10 58 25 26 %
Bio-ovn med vannkappe 54 3 31 6 -43 %
El-produksjon 539
837
55 %
Energirådgivning 462
612
32 %
Fjerning av oljekamin og oljetank** 604
2693
346 %
Luft-til-vann-varmepumpe 1475 450 2444 1316 66 %
Oppgradering av bygningskroppen 330
367
11 %
Solfanger 88
74
-16 %
Vannbåren varme 488
914
87 %
Varmegjenvinning av gråvann 6
10
67 %
Varmestyringssystem 1066
1747
64 %
Væske-til-vann-varmepumpe 1542 613 2194 1211 42 %
Oljefyrutfasing* 1076 2558 138 %
Totalsum 8123 14486 78 %


*Støtte til å fjerne oljefyr og tank gis kun om boligeierensamtidig bytter til en ny varmesentral som Enova støtter. Oljefyrutfasing inngår derfor ikke i totalsummen av tiltak, men er i stedet oppført ved siden av den varmesentralen det er byttet til i forbindelse med utfasingen

.**Oljekamin er en frittstående varmekilde som ikke er koblet til et vannbårent anlegg. I motsetning til fjerning av oljefyr er fjerning av oljekamin derfor et selvstendig tiltak som det gis støtte til. Det er likevel en forutsetning for støtten at boligeieren samtidig installerer en luft-luft-varmepumpe, rentbrennende vedovn eller pelletskamin, men det er fjerningen det gis støtte til – ikke den nye varmekilden.


Tiltak fordelt på fylke

Fylke

Antall tiltak
Akershus  2101
Aust-Agder 324
Buskerud 892
Finnmark 60
Hedmark 833
Hordaland 1440
Møre og Romsdal 620
Nordland 418
Oppland 636
Oslo 885
Rogaland 1173
Sogn og Fjordane 353
Telemark 362
Troms 194
Trøndelag 1244
Vest-Agder 626
Vestfold 855
Østfold 1048

(I vedlegget finner du fullstendig oversikt over hvilke tiltak som er gjennomført i de ulike fylkene)

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Pressekontakt

Anna Barnwell

Anna Barnwell

Markedssjef tjenesteyting og sluttbruk 467 74 194

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.