Gå videre til innhold
Et økende utvalg elvarebiler og prisutvikling i markedet gjør at Enova endrer til automatisk beregnet støttesats per bilmodell.
Et økende utvalg elvarebiler og prisutvikling i markedet gjør at Enova endrer til automatisk beregnet støttesats per bilmodell.

Pressemelding -

Reduserer støtten til mange elvarebiler – kaller det en gladsak

Mandag 23. november justerer Enova det populære støttetilbudet for innkjøp av elektriske varebiler. Støttesatser tilpasset hver bilmodell skal gi et mer rettferdig, robust og effektivt virkemiddel i den grønne omstillingen av næringstransporten.

– I et år hvor salget av varebiler har gått ned med over 20 prosent*, øker salget av elektriske varebiler. Siden vi lanserte næringslivsstøtten til innkjøp av elvarebiler i august 2019, har vi gitt tilsagn om støtte til over ti tusen biler til nær sagt alle typer bedrifter over hele landet. Det vitner om stor interesse i næringslivet for å legge om til utslippsfri varetransport, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Automatisk støttesats per bilmodell

Enova går nå bort fra løsningen med tre faste støttesatser basert på bilenes motorkraft, til fordel for egne satser for hver bilmodell.

– Støttetilbudet vårt til elvarebiler har siden starten vært automatisert, hvor man får svar på søknaden umiddelbart, uten manuell saksbehandling. Nå automatiserer vi også støttesatsene, med daglige oppdateringer ut fra eventuelle endringer i listepriser. Støtte tilpasset hver bilmodell gir et enda mer treffsikkert virkemiddel og rettferdig konkurranse bilmodellene imellom, sier markedsdirektøren.

Sjekk de nye satsene for hver enkelt bil i eget regneark nederst.

Å søke om støtte har dessuten blitt enda enklere: Du ber bilforhandleren søke for deg når du bestiller bilen. Alt du behøver å gjøre er å bekrefte søknaden på mobilen.

– Positivt med lavere støttesatser

Støttenivået styres heretter automatisk av ekstrakostnaden med å velge en elvarebil fremfor en tilsvarende varebil med forbrenningsmotor. Noen bilmodeller får høyere støttesats enn tidligere, mens andre i ulik grad går ned i støtte.

– Selv om det nok kan oppleves negativt i de tilfellene hvor støttesatsene går nedover, er det faktisk en gladsak for markedet, for det bærer bud om at elvarebiler er i ferd med å bli konkurransedyktige på pris. Snøballen har begynt å rulle, og det er en tydelig utvikling både på salgstallene, prissetting og bredden i modellutvalget, forklarer Leistad i Enova.

For ordens skyld: Støtte innvilget gjennom forrige ordning er fortsatt gyldig, med det støttenivået og de vilkår som gjaldt på tilsagnstidspunktet.

*Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikkens salgstall for oktober. Antall solgte varebiler, uavhengig av drivlinje, har gått ned 20,4 prosent siste 12 måneder. Salget av elvarebiler har i samme periode økt med 4,2 prosent.

Related links

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.