Gå videre til innhold

Pressemelding -

AVLYST: Norske Skog Saugbrugs og Enovas presskonferanse i Halden

Norske Skog Saugbrugs og Enovas pressekonferanse i Halden torsdag 12. mars er avlyst.


Om Norske Skog

Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner i Europa og Australasia. Konsernet er den tredje største produsenten i Europa og den største produsenten i Australia.

Norske Skog driver til sammen seks lønnsomme papirfabrikker, strategisk plassert nær attraktive markeder. Total papirproduksjonskapasitet er på 2,3 millioner tonn, hvorav 1,4 millioner tonn er avispapir og 0,9 millioner tonn er magasinpapir (superkalandrert og bestrøket).

Emner

Tags

Regioner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188