Gå videre til innhold
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn besøker Skogn på onsdag. Bildet er fra Enovakonferansen i januar (foto: Enova).
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn besøker Skogn på onsdag. Bildet er fra Enovakonferansen i januar (foto: Enova).

Pressemelding -

Presseinvitasjon: Nytt Enova-tilsagn til Biokraft

Enova og Biokraft inviterer pressen til Biokrafts anlegg på Skogn 1. juli klokken 10.00. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deltar sammen med administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova og administrerende direktør Håvard Wollan i Biokraft AS.

Det vil bli avsatt tid til individuelle intervju.

Sted: Biokrafts biogassanlegg på Fiborgtangen på Skogn

Tid: Onsdag 1.juli kl.10.00 - 11.00

Påmelding: Ta kontakt med:
Marianne Langvik i Biokraft AS på epost: ml@biokraft.no , tlf. 95449566.
eller
Espen Sletvold i Enova SF på epost espen.sletvold@enova.no, tlf. 97128188

Velkommen!

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188

Relatert materiale