Gå videre til innhold
Presseinvitasjon: Nasjonalt støttetilbud til elektriske varebiler

Pressemelding -

Presseinvitasjon: Nasjonalt støttetilbud til elektriske varebiler

Enova åpner nytt støttetilbud til bedriftsmarkedet for innkjøp av elvarebiler med markering på Youngstorget.

Tid: Tirsdag 27. august kl. 10:00
Sted: Youngstorget, Oslo

Deltakere:

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)
Adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova
Adm.dir. Stig Morten Nilsen i Norsk bilbransjeforbund

Innlegg fra talere, med mulighet for separate intervju. Detaljene i støttetilbudet gis på stedet. Et utvalg elvarebilmodeller vil være stede.

Enovas støtte til elvarebiler inngår i Nullutslippsfondet.

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.