Gå videre til innhold
Presseinvitasjon: Enovakonferansen "Det grønne gullet"

Pressemelding -

Presseinvitasjon: Enovakonferansen "Det grønne gullet"

27. og 28. januar 2015 arrangeres Enovakonferansen "Det grønne gullet" i Trondheim for fjerde gang. I fjor samlet konferansen mer enn 700 deltakere fra norsk nærings- og samfunnsliv. På kort tid har konferansen etablert seg som den viktigste møteplassen for alle som ser forretningsmulighetene i det grønne skiftet. Dette er også stedet å være for medier og journalister som er opptatt av næringsliv, energi, klima og ny teknologi.

Årets tema er "Energi for et bedre klima". Vekst og velstand kan ikke tuftes på bruk av energi som gir store klimagassutslipp. Hva betyr det for industrien, byggebransjen og transportsektoren og andre bransjer? Og hvilke muligheter gir det for næringslivet?

Om programmet

Alle snakker om hvor viktig det er med et grønt skifte for å oppnå en bærekraftig fremtid – på Enovakonferansen vil deltakerne få erfare at det grønne skiftet allerede er i gang. Programmet er spekket med foredragsholdere som viser frem faktiske prosjekter som bringer Norge og verden inn i lavutslippssamfunnet.

Dag 1 er viet de store skiftene, morgendagens knutepunkter og innovasjon som motor for grønn vekst. Olje- og energiminister Tord Lien åpner konferansen. Blant foredragsholderne finner vi "Prius-ens far" Katsuhiko Hirose, som kommer fra Japan for å fortelle hvorfor Toyota mener fremtidens bil går på hydrogen. Siemens' konsernsjef Anne Marit Panengstuen vil trekke frem tre grønne skift mot en bærekraftig fremtid. Alf Bjørseth fra Scatec vil snakke om solenergiens framtid. Borregaard, NSB, Norsk Hydro, Statoil og Wärtsilä er også blant bedriftene representert på podiet.

Dag 2 setter søkelyset på grønne vekstmuligheter for industrien, smarte bygg og fremtidens transport. Vi slipper en rykende fersk undersøkelse hvor TNS Gallup har spurt sentrale industriledere om verdien av å satse grønt. Vi venter også spennende innspill fra Gro Brækken i Norsk Olje og gass og Stein Lier Hansen i Norsk Industri om hvordan industrien og oljenæringen kan bli mer konkurransedyktig gjennom grønn omstilling. I byggsesjonen ser vi både på viktigheten av ny teknologi, drift av energismarte bygg og samspillet med gode varmeløsninger. I transportsesjonen står smarte kollektivløsninger og godstransportens utfordringer i fokus.

Konferansen ledes av Anne Lindmo og Per Olav Alvestad.

Fullstendig program finner du på http://enovakonferansen.enova.no. Der kan du også se hvem som allerede har meldt seg på.

Praktisk informasjon

  • Pressen betaler ingen deltakeravgift.
  • Vi er behjelpelige med å gjøre intervjuavtaler med foredragsholdere og deltakere både før og underveis i konferansen.
  • Vi tilbyr meget gode pressefasiliteter, med høy netthastighet og matservering.
  • En profesjonell fotograf vil ta bilder som legges ut fortløpende til fri bruk for pressen.

For påmeldinger andre henvendelser tar du kontakt med kommunikasjonsrådgiver Espen Sletvold på espen.sletvold@enova.no eller tlf. 971 28 188.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Enova SF investerer hvert år 2 - 4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningeene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 70 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Relaterte events

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.