Gå videre til innhold
POPULÆR:  Enovakonferansen som finner sted i Trondheim er som vanlig fulltegnet.
POPULÆR: Enovakonferansen som finner sted i Trondheim er som vanlig fulltegnet.

Pressemelding -

Presseinvitasjon Enovakonferansen 2018

Grønn omstilling er en hovedprioritet i den ferske regjeringserklæringen. Hva innebærer det, og hvilke valg står norsk næringsliv overfor på veien mot lavutslippssamfunnet? Den sjuende utgaven av Enovakonferansen som går av stabelen i Trondheim 30.–31. januar samler spydspissene og lokomotivene som skal lede an i denne omstillingen. Konferansen er fulltegnet med hele 800 deltakere og har mange på venteliste. Pressen er selvfølgelig likevel hjertelig velkommen.

Konferansen er en utmerket arena for kontakt med næringsliv og politikere med unik innsikt i hva som rører seg i markedet og hva som skal til for den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova og flere av næringslivsaktørene som er til stede på konferansen vil også benytte anledningen til å presentere spennende nyheter.

Vår nye klima- og miljøminister Ola Elvestuen åpner konferansen med en fersk regjeringserklæring i bagasjen,. Flere representanter fra energi- og miljøkomiteen vil også være til stede.

Klimarisiko og løsninger mot 2050

På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Dette skal vi diskutere på dag 1.. Klimarisiko er blitt et høyaktuelt tema de siste månedene, og fra scenen vil både Oljefondets Caroline Smith Ihenacho og konserndirektør Odd Arild Grefstad i Storebrand fortelle om hva det betyr og kan bety for deres framtidige investeringer. Thina Saltvedt har gått fra olje til fornybar energi og setter søkelyset på prising av finansiell risiko. Statoil er et av selskapene som er på vei inn i nye markeder, og direktør for Statoils fornybarsatsing Irene Rummelhoff vil fortelle om deres planer for flytende havvind.

Store deler av dagen er viet de løsningene som kan ta oss mot 2050. Teknologidirektør Dr. Michael Weinhold i Siemens tar turen fra hovedkontoret i Tyskland, mens konsernledelsen i norske globale selskap som Hydro, Yara og Kongsberg Gruppen deler sine tanker og erfaringer med utgangspunkt i konkrete satsinger. Dagen avsluttes med en av verdens fremste eksperter på innovasjon, professor Mariana Mazzucato, før Enovaprisen deles ut på kvelden til to fremragende representanter for bedrifter som har gått i spissen for ny klimateknologi.

Vil du vite mer om veien til lavutslippssamfunnet? Fram mot Enovakonferansen presenterer vi en serie artikler om trender, løsninger og viktige valg.

På dag 2 er det tre parallelle sesjoner hvor flere spennende temaer som innovasjon, nye forretningsmodeller og veien til utslippsfrie løsninger innen ulike sektorer belyses. Andreas Thorsheim fra solcelleleverandøren Otovo, daglig leder i Odd, Einar Håndlykken og Salmar-president Trond Williksen er tre av mange spennende foredragsholdere.

Hele programmet finner du her!

Gode fasiliteter

Pressen får tilgang til et eget presserom med gode fasiliteter. Enova stiller med profesjonell pressefotograf som både leverer bilder fra konferansen fortløpende og ved forespørsel. Vi streamer også konferansen i sin helhet, slik at også de som ikke har anledning til å delta eller reise til Trondheim kan følge konferansen. I pausene mellom foredragene vil vi sende fra vårt eget tv-studio hvor vi tar opp aktuelle tema med interessante gjester. Alle foredragene og intervjuene blir også lagt ut på vår YouTube-kanal. Vi vil i tillegg publisere nyheter i vårt presserom og på sosiale medier.

Vi bistår selvfølgelig med å sette journalister og media i kontakt med de dere ønsker å snakke med, og tar også gjerne en prat om hva vi med vår kunnskap tror kan være saker som har medieinteresse.

Om du ønsker å melde deg på eller vurderer å melde deg på, bes du ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Espen Sletvold på e-post espen.sletvold@enova.no eller tlf 97 12 81 88 (helst innen 26.01.). Ved påmelding ønsker vi å vite hvilke dager dere tror dere kommer til å være til stede, og om vi skal bistå med å skaffe dere hotellovernatting.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.


Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.