Gå videre til innhold
Presseinvitasjon: Enovakonferansen 2017 – Den nye økonomien

Pressemelding -

Presseinvitasjon: Enovakonferansen 2017 – Den nye økonomien

31. januar og 1. februar arrangeres Enovakonferansen i Trondheim for sjette gang. Konferansen samler over 700 deltakere fra norsk næringsliv og offentlig sektor, og har etablert seg som den viktigste møteplassen for alle som ser forretningsmulighetene i det grønne skiftet. Dette er også stedet å være for journalister opptatt av næringsliv, energi, klima og ny teknologi.

Enova slipper to nyheter på konferansens første dag: På en egen presseseanse med Enovas adm.dir. Nils Kristian Nakstad og olje- og energiminister Terje Søviknes lanserer vi nye støttetilbud som skal bidra til å få fram mer norsk energi- og klimateknologi som kan ta Norge og verden til lavutslippssamfunnet. I tillegg åpner Enova ny utlysing om utbygging av landstrøm til skip.

Tema for årets konferanse er «Den nye økonomien». I løpet av et par generasjoner må utslippene av klimagasser kraftig ned, samtidig som vi skal videreutvikle dagens velferdssamfunn. Da må naturressursene utnyttes bedre, og innovative løsninger må skape nye verdier – alt med utgangspunkt i ny, grønn teknologi. Stikkord for den nye økonomien er sirkulær økonomi, grønne investeringer og delingsøkonomi, og over 40 foredragsholdere fra inn- og utland vil angripe disse problemstillingene fra sine unike ståsted.

Dag 1: 31. januar 2017

Morten Nielsen fra danske Sustainia, og med erfaring fra Carlsberg og Unilever, har jobbet med bærekraftige endringer av flere av de største byene i verden, og vil inspirere oss med de fremste eksemplene på sirkulær økonomi. På podiet står også flere norske bedriftsledere gjør store grønne investeringer. Blant annet vil Hurtigrutens Daniel Skjeldam fortelle hvordan norsk teknologi kan og bør seile ut på de syv hav, mens Svein Richard Brandtzæg, som er både konsernsjef i Hydro og styreleder i NTNU, viser hvordan hensyn til klima og økonomi kan gå hånd i hånd.

April Rinne fra World Economic Forum er blant verdens fremste på delingsøkonomi. Hun presenterer både innovative og lovende forretningsmodeller fra hele verden. Leder i det offentlig oppnevnte Delingsøkonomiutvalget, Tommy Staahl Gabrielsen, vil ta det norske perspektivet.

Se fullstendig program for dag 1

Dag 2: 1. februar 2017

På konferansens andre dag går vi i dybden på tematikken fra dag 1, med en rekke eksempler på hvordan den nye økonomien konkret vokser fram i norsk næringsliv. Vi får blant annet høre hvordan smelteverket Finnfjord utvider produktporteføljen med alger for å få bukt med CO2-utslippene – et nytenkede eksempel på god ressursutnyttelse som både skaper nye verdier og lavere utslipp.

Utover dagen blir det presentert en rekke prosjekter som byr på innovasjonen samfunnet trenger, deriblant Quantafuel, som skal omdanne plastavfall til syntetisk diesel, og WindPartner/ESNA, to oppstartsbedrifter fra Kristiansand som sammen bringer ny teknologi ut til verdens havvindparker. Sør-Trøndelag Fylkeskommune bygger landets mest energieffektive skole, og kommer på konferansen for å fortelle om hvordan gode prosesser sikrer at skyhøye ambisjoner blir realisert.

Se fullstendig program for dag 2

Praktisk informasjon for pressen

  • Pressen betaler ingen deltakeravgift.
  • Vi er behjelpelig med å gjøre intervjuavtaler med foredragsholdere både i forkant av og underveis i konferansen.
  • Vi tilbyr meget gode pressefasiliteter, med høy netthastighet og matservering, på konferansehotellet Clarion Hotel & Congress Trondheim.
  • En profesjonell fotograf tar bilder underveis i konferansen og legger dem ut fortløpende til fri bruk for pressen.
  • Konferansens første dag blir streamet på konferansenettstedet. Vi tilbyr også media videostreamen til bruk på eget nettsted.
  • Se listen over påmeldte til konferansen.
  • For påmelding og andre pressehenvendelser, tar kontakt med kommunikasjonsrådgiver Daniel Milford Flathagen på daniel.milford.flathagen@enova.no eller tlf. 911 73 700.

Emner

Tags

Regions


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.