Gå videre til innhold
Presseinvitasjon: Enova lanserer digitalt læringsverktøy for grunnskolen

Pressemelding -

Presseinvitasjon: Enova lanserer digitalt læringsverktøy for grunnskolen

Enovas energiutfordring ” er et helt nytt undervisningsopplegg om energi, energibruk og dagens klimautfordringer. Dette er det første digitale læringsverktøyet som er laget for norsk grunnskole om energi og klimaspørsmål. Målgruppen er 180.000 elever på 5.-7. trinn.

Enova ønsker med Energiutfordringen å tilby skolene et solid verktøy som kan styrke elevenes kunnskap om energi og klima. Undervisningsopplegget er laget i tett samarbeid med Skolelab NTNU, Snøball Film og representanter fra norsk skole.

Elever ved Solbakken skole i Trondheim har vært testpiloter for læringsverktøyet. Lanseringen skjer derfor på Solbakken. Der vil elevene vise frem noe av arbeidet som er gjort når de har løst oppgaver i Enovas Energiutfordring. Vi inviterer pressen til å være til stede:

Torsdag 4. desember, fra 10 – 11, Solbakken skole i Trondheim.

Det vil være anledning til å gjøre intervjuer med og fotografere og filme både elever, skoleansatte og representanter fra Enova.

Ta kontakt om dere ønsker å være til stede, eller har noen spørsmål.

Emner

Tags


Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i landet vårt. Eieren vår er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 70 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Relatert materiale

Relaterte events