Gå videre til innhold
SLUTT PÅ KLIMAGASSENE: Mange byttet ut parafinkaminen med en vedovn i 2019 (foto: Enova/Berre).
SLUTT PÅ KLIMAGASSENE: Mange byttet ut parafinkaminen med en vedovn i 2019 (foto: Enova/Berre).

Pressemelding -

​Nytt rekordår for energi- og klimatiltak i norske boliger

Enova ga støtte til over 20 000 energi- og klimatiltak i norske boliger i 2019 viser foretakets årsrapport for fjoråret. Alt i alt ble det utbetalt 334 millioner kroner fra Enova til norske boligeiere.

-I framtiden vil vi kanskje se tilbake på 2019 som et avgjørende år for omstillingen av Norge til lavutslippssamfunnet. I Enova opplevde vi en rekordhøy aktivitet i både næringslivet og blant norske boligeiere i fjor, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

Les mer om resultatene i næringslivet her.

Travle oljefyreiere

Til sammenligning ble det utbetalt 275 millioner kroner til ca. 14 500 tiltak i 2018 som fram til da var det året med klart høyest aktivitet. En del av forklaringen på de store utbetalingene de siste årene er at det ble forbudt å fyre med fossil olje fra 1.januar i år. 2853 boligeiere ventet til 2019 med å bytte ut oljefyren med støtte fra Enova, mens 2552 fikk hjelp til å bytte ut parafinkaminen til energieffektive løsninger.

-Salgstallene fra de siste månedene viser at folk respekterer forbudet. Salget av både parafin og fyringsolje er rekordlavt og har flatet ut. Det betyr at det ikke lenger er direkte klimagassutslipp fra norske boliger. Det er en viktig milepæl for Norge og klimarbeidet, sier Fottland.

Dobling av solceller

Travle oljefyreiere forklarer likevel ikke hele veksten fra 2018 til 2019. Samtlige tiltak økte i popularitet. Blant tiltakene som gjennomføres i et stort omfang var det tiltakene akkumulatortank og solceller som hadde den største prosentvise veksten. Det ble installert hele 1666 solcelleanlegg på norske boligtak med statlig støtte i fjor mot 837 året før – altså nesten en dobling!

Tiltaket akkumulatortank, ble likevel vekstvinneren med en økning fra 942 i 2018 til 2474 i 2019. Veksten kan dels forklares med at Enova ikke støttet tiltaket før i juni 2018. En slik tank gjør det mulig å lagre varmt vann til bruk på et senere tidspunkt. Dermed kan den bidra til å jevne ut effektuttaket til en bolig, altså hvor mye strøm boligen bruker samtidig.

Akershus topper

Enova gleder seg også over en økning i antallet som gjennomfører en helhetlig oppgradering av bygningskroppen. Det var 435 boligeiere som gjorde en slik oppgradering av boligen i fjor.

-Det var ikke noe marked for slike ambisiøse energioppgraderinger før dette ble en del av Enovatilskuddet i 2016. Sammen med flinke energirådgivere - som det også er en god vekst i bruken av – dyktige håndverkere og engasjerte boligeiere har vi nå skapt et slikt marked. Vi har totalt støttet nesten 1500 slike oppgraderinger. Dette kommer til å være en viktig satsing også framover, forsikrer Fottland.

Det var boligeierne i gamle Akershus Fylke som var de ivrigste til å gjennomføre tiltak i 2019 – tett fulgt av trønderne og hordalendingene. Nesten 49 Enova-millioner ble utbetalt til boligeiere i Akershus, mens Trøndelag og Hordaland ble tildelt henholdvis ca. 32 og 28 millioner.

Se alle tallene og sorter på fylke, kommune og tiltak her
(NB! Fungerer dessverre ikke på mobil)

Krevende 2020

Enova har som ambisjon å utbetale minst 1 milliard kroner til boligtiltak i løpet av den fireårige avtaleperioden med Klima- og miljødepartementet som statsforetaket er inne i. Da tre av fire år ble passert ved nyttår var det utbetalt til sammen 775 millioner kroner. Fottland og Enova ser at koronasituasjonen også påvirker disse markedene, og utsatte nylig planlagte endringer i Enovatilskuddet fra 1. april til 1.juli på grunn av utfordringer situasjonen har skapt mht forsinkede leveranser av teknologi og utstyr, samt permitteringer av håndverkere.

- Vi kan forsikre alle om at vi følger nøye med situasjonen og gjør nødvendige justeringer. Samtidig må vi sikre at pengene våre går til det de skal – nemlig å skape endringer i disse markedene som på sikt kommer forbrukerne og samfunnet til gode.

Så langt i 2020 har Enova støttet 3600 boligtiltak med i overkant av 51 millioner kroner.

- Enova er en viktig del av regjeringens arbeid for å gjøre samfunnet vårt grønnere og bidro i fjor til at rekordmange norske bedrifter og privatpersoner investerte i gode klima- og energiløsninger. Regjeringen vil fortsette den langvarige satsingen på Enova for å omstille Norge til et samfunn med lave klimagassutslipp, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Les mer og last ned hele årsrapporten her.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.