Gå videre til innhold
Nytt Enova-tilbud skal få fram flere innovative energiløsninger

Pressemelding -

Nytt Enova-tilbud skal få fram flere innovative energiløsninger

Nå kan du få støtte fra Enova til konseptutredninger for grønne energiløsninger i bygg og områder. Første søknadsfrist er allerede 15. april.


– Vi ser at en del innovasjonsprosjekter strander på idestadiet fordi det er for stor usikkerhet knyttet til dem. Usikkerheten gjør at beslutningstakerne i stedet velger velkjente løsninger. Gjennom det nye programmet Støtte til konseptutredninger for grønne bygg og områder vil vi bidra til utredninger som skaper et bedre beslutningsgrunnlag, og gjennom det forhåpentligvis bidra til mer innovasjon, sier fungerende markedssjef for yrkesbygg i Enova, Magni Fossbakken.

Støtteprogrammet utlyses som en konkurranse, og den første fristen for å søke er allerede 15. april. For de som ikke når opp i første runde, blir det nye muligheter i juni, september og november. Enova kan gi inntil 1 million kroner i støtte gjennom den nye konkurransen, men dekker maks 50 prosent av kostnadene.

Fem typer  løsninger

Det er fem typer innovative løsninger Enova ønsker å prioritere gjennom dette programmet:

  1. Løsninger mellom bygg som ser energisystem og løsninger i et områdeperspektiv
  2. Løsninger utenpå bygg: Arkitektur og fasadeløsninger som isolering, vindu, fasadeintegrerte solceller, mørtel
  3. Løsninger inne i bygget: F.eks. tekniske systemer, klimatisering, ventilasjon, lys
  4. Måling og styring
  5. Bygg med forenklede systemløsninger

– Vi har valgt områder hvor vi ser et behov for mer innovasjon. På veien mot lavutslippssamfunnet er det viktig at bygge- og energibransjen får fram enda flere energismarte og konkurransedyktige løsninger .Bransjen har selv etterlyst et slikt tilbud, så vi håper at de som sitter på gode konsepter griper muligheten, sier Fossbakken.

I den første utlysningsrunden vil løsninger mellom bygg bli prioritert. For å få støtte, må konseptet som blir utredet planlegges for bruk i konkrete bygg eller områder. Søkerne må samtidig dokumentere at løsningene innebærer et vesentlig sprang fra etablert praksis. De viktigste kriteriene som de konkurrerende søknadene vil bli vurdert etter, er prosjektenes nytteverdi, kunnskapsgenerering og støttebehov.

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Relatert materiale

Relaterte nyheter