Gå videre til innhold
Markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.
Markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Pressemelding -

Nytt Enova-støttetilbud til hurtiglading

Nå skal det tettes hull i det norske ladestasjonskartet. Enova tilbyr nå støtte til bygging av hurtigladere i 287 kommuner. Sjekk om din kommune er på listen!

– Enova har bidratt til 230 hurtigladere langs hovedfartsårene mellom landsdelene, og i større byer bygges det nå hurtigladere uten offentlig støtte, men mange andre steder har ikke elbilsatsingen kommet i gang. Nå vil vi sette fart på markedet også på disse stedene, og gjøre elbilen til et reelt alternativ for enda flere, sier Enovas markedsdirektør Audhild Kvam.

Tar 40 prosent av regningen

Det finnes tre ulike hurtigladestandarder, og Enova støtter kun såkalte trippelstandard-ladere, altså hurtigladere med alle tre standardene. Enova kan støtte utbygging i kommuner som i dag har færre enn 2 lademuligheter for minst én av de tre hurtigladestandardene. Enova dekker 40 prosent av investeringskostnaden, med en øvre grense på 200 000 kroner per hurtiglader.

– Vi skal bidra til å framskynde utviklingen, og behandler søknadene etter først-til-mølla-prinsippet. Her lønner det seg med andre ord å være tidlig ute, sier Kvam.

Hun understreker at det ikke nødvendigvis er kommunen som må søke om støtte:

– Både offentlige og private aktører kan søke, det er hvilken kommune hurtigladeren skal bygges i som er avgjørende. Vi støtter like gjerne den lokale bensinstasjonen, eller en dagligvarehandel som ser at det kan være kunder å hente på å tilby hurtiglading.

FAKTA

  • En hurtiglader er en lader som kan lade biler med en effekt på minst 22 kW. De tre hurtigladestandardene er DC CHAdeMO (50 kW effekt), DC Combo (50 kW) og AC Type 2-lading (22 kW). 
  • Enova støtter kun bygging av eller oppgradering til såkalte trippelstandard-hurtigladere, altså hurtigladere med ladepunkt for alle de tre hurtigladestandardene. I praksis betyr det at de aller fleste elbiler kan benytte seg av hurtigladeren.
  • Enova støtter bygging i de kommunene som har færre enn 2 lademuligheter for minst én av de tre hurtigladestandardene.
  • Prosjektet kan ikke settes i gang før støtten er innvilget.

Related links

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enova SF eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.