Gå videre til innhold
Nytt ENØK-tilbud for husholdningene

Pressemelding -

Nytt ENØK-tilbud for husholdningene

Regjeringen vil innføre en ny rettighetsbasert tilskuddsordning for ENØK-tiltak i hjemmet, og tar sikte på å bruke 250 millioner årlig til satsingen. Ordningen skal forvaltes av Enova.

Det kommer fram av forslaget til nytt statsbudsjett som Regjeringen la fram onsdag.

Enova gir også i dag støtte til ENØK-tiltak i hjemmet, men mens husholdningene i dag må søke støtte før de går i gang med tiltak, vil det med forslaget til ny ordning i framtiden være nok å kunne dokumentere utgiftene i etterkant.

- En slik rettighetsbasert ordning vil oppleves som attraktiv å bruke for boligeierne. Så lenge en boligeier gjør tiltak som følger kriteriene for ordningen, har hun rett på støtte. Satsingen innebærer også mer midler til ENØK-tiltak i husholdningene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Akkurat hvilke tiltak som vil få støtte med en ny ordning er ikke avklart. Men ordningen vil bli utformet slik at den bidrar til økt forsyningssikkerhet og reduksjon av utslipp av klimagasser.

-Vi vil prioritere kostnadseffektive tiltak som over tid kan etablere seg i markedet uten støtte. Vi kommer tilbake med mer informasjon om den nye ordningen etter at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget, blant annet hvilke tiltak som vil inngå.

Enova tar sikte på å ha den nye ordningen på plass fra nyttår.


Emner

Tags


Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i landet vårt. Eieren vår er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565
Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.