Gå videre til innhold
Nye oppgaver til Enova

Pressemelding -

Nye oppgaver til Enova

Nå skal Enova jobbe for at norsk transportsektor blir grønnere. I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag, ble det kjent at Transnovas oppgaver skal overføres til Enova..

Siden 2001 har Enova investert i tiltak som fører til mer bruk av fornybar energi og lavere klimagassutslipp. Nå går Enova også inn i transportsektoren. Fra 1.januar tar Enova over oppgavene fra søsterorganisasjonen Transnova. Dermed vil Enova tilby investeringsstøtte også til denne sektoren.

-Vi er takknemlige for at regjeringen viser oss tillit gjennom å gi oss nye oppgaver. Transportsektoren representer en stor andel av våre klimagassutslipp, og må bevege seg i retning av å bli mer bærekraftig. Denne omstillingen vil i stor grad også berøre det stasjonære energisystemet. Samlingen av oppgaver gir grunnlag for en mer helhetlig og koordinert virkemiddelbruk, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Enova ser fram til å ta fatt på det nye oppdraget.

-Enova og Transnova har samarbeidet i flere saker og vi tar sikte på å videreutvikle det arbeidet som er gjort så langt i Transnova. Når forslaget til statsbudsjett nå foreligger, vil vi gå i gang med forberedelsene i tett dialog med Transnova. Vi tar sikte på å være operativ innen transport fra nyttår, sier Nakstad.

Enova vil komme med tilbake med mer informasjon etter at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget.


Emner

Tags


Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i landet vårt. Eieren vår er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565
Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.