Gå videre til innhold
Nye oppgaver til Enova

Pressemelding -

Nye oppgaver til Enova

Nå skal Enova jobbe for at norsk transportsektor blir grønnere. I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag, ble det kjent at Transnovas oppgaver skal overføres til Enova..

Siden 2001 har Enova investert i tiltak som fører til mer bruk av fornybar energi og lavere klimagassutslipp. Nå går Enova også inn i transportsektoren. Fra 1.januar tar Enova over oppgavene fra søsterorganisasjonen Transnova. Dermed vil Enova tilby investeringsstøtte også til denne sektoren.

-Vi er takknemlige for at regjeringen viser oss tillit gjennom å gi oss nye oppgaver. Transportsektoren representer en stor andel av våre klimagassutslipp, og må bevege seg i retning av å bli mer bærekraftig. Denne omstillingen vil i stor grad også berøre det stasjonære energisystemet. Samlingen av oppgaver gir grunnlag for en mer helhetlig og koordinert virkemiddelbruk, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Enova ser fram til å ta fatt på det nye oppdraget.

-Enova og Transnova har samarbeidet i flere saker og vi tar sikte på å videreutvikle det arbeidet som er gjort så langt i Transnova. Når forslaget til statsbudsjett nå foreligger, vil vi gå i gang med forberedelsene i tett dialog med Transnova. Vi tar sikte på å være operativ innen transport fra nyttår, sier Nakstad.

Enova vil komme med tilbake med mer informasjon etter at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget.


Emner

Tags


Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i landet vårt. Eieren vår er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Pressekontakt

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334
Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter