Gå videre til innhold
Uno-Xs hydrogenstasjon på Hvam er en av dem som Enova har støttet tidligere (Foto: Uno-X Hydrogen).
Uno-Xs hydrogenstasjon på Hvam er en av dem som Enova har støttet tidligere (Foto: Uno-X Hydrogen).

Pressemelding -

Nye muligheter for hydrogenstøtte

Enova er nå ute med en ny konkurranse om investeringsstøtte til bygging av fyllestasjoner for hydrogen.

– Hydrogen kan etter hvert få en viktig rolle å spille når transportsektoren skal bli utslippsfri. Med denne støtteordningen reduserer vi kostnader og risiko for aktører som allerede nå ønsker å være med på å bygge markedet for hydrogen, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Enova startet i 2017 med årlige utlysinger om investeringsstøtte for etablering av hydrogenstasjoner, for å legge til rette for å ta i bruk hydrogen og bidra til læring om bruk av hydrogen i transportsektoren. Så langt har statsforetaket gitt tilsagn om støtte til ni offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for hydrogen.

Endringer fra i fjor

Årets konkurranse følger hovedlinjen fra i fjor, men Enova gjør nå noen mindre justeringer i støttetilbudet for å tilrettelegge enda bedre for utbygging av fyllestasjoner.

– Vi fjerner minstekravet til kapasitet, altså hvor mye hydrogen en stasjon må kunne levere, og lar det dermed være opp til utbyggerne å bestemme hvor store stasjoner de ønsker å bygge.

Enova har i oppfølgingen av tidligere vinnere sett at det kan være en tidkrevende prosess å få alle nødvendige godkjenninger på plass før spaden kan settes i jorda.

– Etter innspill fra bransjen utvider vi derfor fristen for å sette stasjonen i drift fra 20 til 24 måneder etter at støtten er innvilget. Til sammen håper vi at disse endringene fører til at vi får utløst kostnadseffektive fyllestasjoner som kan bidra til å bygge hydrogenmarkedet i Norge videre, sier Leistad i Enova.

Søknadene vil bli rangert etter hvor godt de oppfyller følgende kriterier: Støttebeløp, bruksgrunnlag/-estimat, og bidrag til kompetansebygging, læring og kunnskapsspredning om bruk av hydrogen i transportsektoren.

Fristen for å søke om støtte i årets konkurranse utløper 1. juni. Enova tar sikte på gi tilsagn innen juli.

Relatert: Sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge utlyste Enova nylig en ny konkurranse gjennom PILOT-E om støtte til innovative prosjekter innen blant annet helhetlige leveransekjeder for hydrogen.

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Pressekontakt

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.