Gå videre til innhold
VIKTIG: Dette er et tydelig signal fra regjeringen om at omstillingen må fortsette med uforminsket styrke også etter koronakrisen, sier Nils Kristian Nakstad i Enova. Her avbildet sammen med Klimaminister Sveinung Rotevatn under Enovakonferansen.
VIKTIG: Dette er et tydelig signal fra regjeringen om at omstillingen må fortsette med uforminsket styrke også etter koronakrisen, sier Nils Kristian Nakstad i Enova. Her avbildet sammen med Klimaminister Sveinung Rotevatn under Enovakonferansen.

Pressemelding -

​Nye Enova-midler kan gi ekstra fart i omstillingen

I forslaget til en grønn omstillingspakke som ble lagt fram fredag, foreslår regjeringen en ekstrabevilgning på 2 milliarder kroner til klima- og energifondet. Midlene vil både kunne forsterke Enova og industriens satsing på teknologiutvikling og sørge for at de gode løsningene raskere blir tatt i bruk.

– Vi vil naturligvis avvente behandlingen i Stortinget for å se hva som blir det endelige resultatet, men dette er et tydelig signal fra regjeringen om at omstillingen som var i gang for fullt i næringslivet da krisen traff, må fortsette med uforminsket styrke også etter koronakrisen, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Grønn omstilling

Midlene skal brukes til den teknologiutviklingen Norge trenger for å kutte utslipp i eksisterende industri og utløse vekstmulighetene i ny grønn industri. Stortingsproposisjonen lister videre opp havvind, infrastruktur til maritim sektor, hydrogen og havbruksnæringen som eksempel på områder hvor ekstra Enova-midler kan gi gode resultater.

– Vi er enig i at dette er områder med stort potensial for å utrette enda mer enn i dag, og som også kan bidra til den verdiskapingen og de arbeidsplassene vi skal leve av i lavutslippssamfunnet. Samtidig så er vi glad for at stortingsproposisjonen understreker at vi må bruke fagkunnskapen og markedsinnsikten vår til å vurdere hvordan og i hvilke sektorer midlene vil ha størst effekt.

Enova vil ikke forskuttere hva som eventuelt kommer av nye og forsterkede satsinger før et stortingsvedtak er på plass.

– Da vil vi forholde oss til føringene som kommer i tilleggsavtalen vi får fra Klima- og miljødepartementet, men midler i denne størrelsesorden vil gi en forutsigbarhet til næringslivet om at innsatsen rettet mot teknologiutvikling fortsetter. Samtidig styrker den muligheten for å forsere markedsutviklingen på noen områder, sier Nakstad.

Ingen grunn til å vente

Enova-sjefen sier at jobben med å se på hvordan en eventuell ekstrabevilgning skal benyttes starter allerede nå.

– Dette er en stor tillitserklæring til oss, og vi tror mye kan løses innenfor våre eksisterende støttetilbud med noen justeringer. Det betyr at vi kan ha ting oppe å gå raskt etter at tilleggsavtalen med departementet er på plass.

Samtidig minner han om at Enova allerede har et bredt støttetilbud som skal bidra til grønn omstilling i industrien og næringslivet.

– Vi har tildelt betydelige midler også i det som har vært en krevende periode for mange bedrifter, og jeg vil oppfordre alle som går med gryteklare energi- og klimaprosjekter om å undersøke hvilke muligheter som allerede finnes gjennom våre eksisterende støtteprogram.

Les mer om Enovas støtteordninger her.

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.