Gå videre til innhold
Lorans grønne og innovative fiskefartøy vil redusere det fossile drivstoffbruket med over 40 prosent. Enova støtter fartøyet med 92,5 millioner kroner (Ill: Skipsteknisk)
Lorans grønne og innovative fiskefartøy vil redusere det fossile drivstoffbruket med over 40 prosent. Enova støtter fartøyet med 92,5 millioner kroner (Ill: Skipsteknisk)

Pressemelding -

Norske Loran først i verden med havgående fiskebåt på hydrogen. Får 92,5 millioner i Enovastøtte.

Det norske rederiet Loran vil utvikle et grønt og innovativt fiskefartøy som reduserer fossilt drivstoffbruk med over 40 prosent. Det vil også bli klargjort for framtidig nullutslippsdrift. Det har aldri blitt gjort før.


- Regjeringen ønsker å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. For skip som beveger seg over lengre strekninger, peker hydrogen seg ut som en viktig energibærer. Det er derfor gledelig at fremoverlente aktører som Loran satser på utslippskutt gjennom innovative løsninger for havbruksnæringen. Slik setter de Norge på kartet som først ute i verden med havgående fiskebåt på hydrogen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

- Ved å være først ute med hydrogen, så håper vi at nye Loran skal være et av fartøyene som danner grunnlaget for et grønt skifte innen fiskeri. Skal vi bygge en fremtidsrettet og moderne båt i dag, så vil vi gjerne sørge for at nybygget representerer den mest moderne, effektive og miljøriktige teknologien man kan få tak i, sier daglig leder Ståle Otto Dyb i Loran.

- Viktig steg

For Enova er det viktigste med dette prosjektet å få demonstrert bruk av hydrogen i et havgående fiskefartøy.

- Selv om prosjektet ikke vil gi nullutslipp, anser Enova det likevel som et første viktig steg på veien, for å få demonstrert bruk av hydrogen og brenselceller i fartøy, sier adm. direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.


Hybridløsning

Fiskebåten vil være ute på havet i 4-6 uker i strekk og vil trenge flere energikilder for å dekke kraftbehovet sitt. Grunnideen for dette fartøyet er containerbasert lagring av hydrogen, to brenselceller á 185 kW og et batteri på 2000 kWh i tillegg til konvensjonelle dieselmotorer.

- Linefiske er det mest skånsomme fiskeriet både for fisk og havbunn, og med hydrogen som energibærer, kan vi også bli det mest miljøvennlige fiskefartøyet i dagens flåte. Vi håper da at vi kan bidra med å løfte pris og status for dette flotte produktet som er av ypperste kvalitet, sier daglig leder Ståle Otto Dyb i Loran AS:


Nullutslippsdesign
Fartøyet er designet av selskapet Skipsteknisk AS, som har fått støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle et fleksibelt design i forhold til framtidig nullutslippsdrift.

Designet er laget med tanke på energieffektivitet, gjenvinning av varme og mulighet for nullutslipps energibærer ved bruk av hydrogen. Prosjektet bidrar til kostnadsreduksjon, ikke minst for fiskefartøy som kan gjenbruke det fleksible designet. Dette er krevende å utvikle og har en høy kostnad for dette første prosjektet.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.