Gå videre til innhold
Det planlagte produksjonsanlegget skal ligge i Åmli, Agder. Produksjonen skal starte opp mellom 2026 og 2028. (Foto: Biozin)
Det planlagte produksjonsanlegget skal ligge i Åmli, Agder. Produksjonen skal starte opp mellom 2026 og 2028. (Foto: Biozin)

Pressemelding -

Norske Biozin med rekordstøtte fra EUs Innovasjonsfond

Som første store norske prosjekt får Biozin støtte fra EUs Innovasjonsfond. Støtten på €75 million er den største prosjekttildelingen fra EU til Norge innen klimateknologi noensinne.

- Vi er henrykte over å motta denne støtten som vil gi et verdifullt bidra til prosjektet. Gjennom godt samarbeid har teamet bak søknaden klart å kommunisere prosjektets styrker og betydelige klimafordeler. Innovasjonsfondets tildeling understreker dette og betydningen av teknologien vi skal benytte, sier Thomas Skadal, CEO i Biozin Holding.

Thomas Skadal, CEO i Biozin Holding.

Lavkarbondrivstoff til vei- og luftfart

Biozin skal lage verdens første fullskalaanlegg for produksjon av avansert, drop-in-biodrivstoff for fly og veitransport fra avfall fra trevirke (fra et sagbruk hovedsakelig). Anlegget, som skal ligge i Åmli i Agder, er forventet å starte opp produksjonen mellom 2026 og 2028. Biozin Holding står bak prosjektet, men selskapet er heleid av Bergene Holm. Shell leverer teknologien i prosjektet samt kapital og kompetanse. Shells IH2-teknologi tas for første gang i bruk i prosjektet i kommersiell skala. Teknologien muliggjør ombruk av 80% av karbonet i tørrmassen fra trevirkeavfallet til bruk i lette drivstoff (som til fly).

Enova med ansvar for norsk deltakelse

EUs innovasjonsfond er den fremste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EUs klimastrategi, European Green Deal, og er tilgjengelig for norske søkere. Enova har ansvar for Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond og støtter norske søkere til fondet.

-Biozin er et viktig flaggskip-prosjekt som kan få stor betydning for Norge og Europa. Vi i Enova er stolte over å ha støttet søknadsprosessen som tilrettelegger for Norges deltakelse i EUs Innovasjonsfond. Dette er veldig inspirerende for vårt videre arbeid, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

-Jeg vil gratulere Biozin med støtten fra EUs Innovasjonsfond. Regjeringen har en ambisjon om økt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. For å klare dette er vi avhengig av at selskaper som Biozin går foran og bygger opp verdikjeder basert på restprodukter fra norsk skog og treindustri til å produsere fornybart og bærekraftig avansert biodrivstoff, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Jo-Kristian Stræte Røttereng

Jo-Kristian Stræte Røttereng

Seniorrådgiver 419 07 430

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.