Gå videre til innhold
Hydrogenteknologi kan spille en viktig rolle i morgendagens utslippsfrie transportløsninger og industriprosesser.
Hydrogenteknologi kan spille en viktig rolle i morgendagens utslippsfrie transportløsninger og industriprosesser.

Pressemelding -

Norge med i europeisk samarbeid om utvikling av hydrogenteknologi

Klima- og miljødepartementet har utpekt Enova som ansvarlig for forvaltningen av norsk deltagelse i en europeisk satsing på forsknings- og industrisamarbeid (IPCEI) innen hydrogen. Enova tror IPCEI-samarbeid vil øke verdien av norske initiativ på området.

– Hydrogen blir viktig for å nå klimamålene våre. Norge har gode forutsetninger for å utvikle og ta i bruk teknologien, men vi trenger ikke å gjøre alt alene. Ved å koble oss på Europas hydrogensatsing kan vi både sette fart på utviklingen og gi norske bedrifter en god mulighet til å øke kvaliteten på sine prosjekter, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Important Projects of Common European Interest (IPCEI) er innovative prosjekter på utvalgte industrielle områder som krever koordinert grenseoverskridende innsats, som skal fremme investeringer i Europa og på sikt styrke Europas konkurranseevne. Det etableres nå et slikt samarbeid for innovasjonsprosjekter innen hydrogenteknologi som Norge har valgt å slutte seg til. Enova er gitt ansvaret for å forvalte den norske deltagelsen.

– Både Enova og IPCEI er rettet inn mot innovasjonsprosjekter med høy risiko og høyt potensial for å redusere klimagassutslipp, så dette er et arbeid vi gleder oss til å ta fatt på, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova, og fortsetter:

– Norge har allerede flere spennende initiativ på gang innen utvikling av hydrogenteknologi, og IPCEI kan styrke incentivene til å få realisert flere store hydrogenprosjekter både i industri- og transportsektoren. Europeisk samarbeid langs hele verdikjeden for hydrogen øker forhåpentligvis også muligheten for å lykkes med norskutviklede løsninger der ute lengre nede i veien.

– Interesserte må på banen raskt

Utvelgelsen av prosjekter starter nasjonalt, og når prosjektene fra hvert land er meldt inn, kobles de sammen med prosjekter fra andre deltagerland. Det er i denne såkalte matchmaking-prosessen det avgjøres hvilke prosjekter som kvalifiseres inn i IPCEI.

– Vi oppfordrer interesserte parter med gryteklare prosjekter om å komme raskt på banen, ettersom Norges frist for å spille inn prosjekter vil være allerede i januar/februar. Før jul kommer vi derfor til å åpne en såkalt kartlegging av interesse, hvor formålet er å etablere en oversikt over aktører med relevante prosjekter som kan inngå som Norges bidrag inn i videre konsortiedannelser på europeisk nivå. Å melde interesse på dette stadiet er uforpliktende, men det er viktig at aktørene er tydelige på hva som gjør prosjektene innovative og hvordan de kan styrke verdien av felleseuropeiske satsinger langs hele hydrogenverdikjeden, sier Arve Solheim, Enovas markedssjef på området.

IPCEI-prosjekter støttes med nasjonale midler, og er unntatt vanlige regler for statsstøtte. For å få Enova-støtte må IPCEI-prosjekter imidlertid fortsatt være i tråd med Enovas mål og mandat. Enova vil samarbeide med blant andre Innovasjon Norge og Forskningsrådet i dette arbeidet.

Related links

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334
Arve Solheim

Arve Solheim

Markedssjef Nye markeder +47 982 83 966

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.