Gå videre til innhold
Nasjonal finale i grønt entreprenørskap

Pressemelding -

Nasjonal finale i grønt entreprenørskap

Unge entreprenører skal løse fremtidens energiutfordringer. I dag starter finalen av Energi for framtiden i Trondheim.

2.–4. februar samler Ungt Entreprenørskap og Enova energifinalister fra hele landet. I 24 hektiske timer skal elevene konkurrere om å finne de smarteste løsningene på et foreløpig hemmelig oppdrag knyttet til energi- og klimautfordringer. Løsningene må være realistiske, nyskapende og framtidsrettede.

En sikker vinner
– Ungt Entreprenørskap ønsker å løfte fram kombinasjonen realfag og entreprenørskap. Dette er en sikker vinner i framtidens arbeids- og næringsliv. Vi håper elevene blir inspirerte av å jobbe kreativt med realfag, og at de vil vurdere en slik fagkombinasjon når de skal velge videre utdanning, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Denne høsten har nær 4 000 elever fra videregående skoler over hele landet deltatt på lokale gründercamper hvor de har løst ulike oppdrag knyttet til energi og klima. Gjennom prosjektet må elevene oppdatere seg på det siste innen energi- og klimateknologi. Underveis i prosessen får de veiledning fra kompetente fagmiljøer.

Grønt entreprenørskap og innovasjon
Det er det syvende året på rad Enova og Ungt Entreprenørskap utfordrer ungdom og arrangerer klimakamp for elever på videregående skole.

– En av Enovas viktigste oppgaver er å bidra til utvikling av ny energi- og klimateknologi. Teknologiutvikling er avgjørende for å kunne møte de store klimautfordringene verden står overfor. Vi ønsker å inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de får interesse for grønt entreprenørskap og innovasjon, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Enova SF.

Om Energi for framtiden
Oppdraget er strengt hemmelig inntil det offentliggjøres for deltakerne på NTNU tirsdag kl. 11:30. Elevene får et døgn på seg til å jobbe fram løsningsforslag og forretningsplan, som presenteres for et dommerpanel bestående av energieksperter. De seks gruppene som går videre til den avsluttende finalen presenterer løsningene sine for publikum og juryen i auditoriet på Charlottenlund videregående skole onsdag kl. 12. Vinneren av Energi for framtiden 2015 kåres kl. 13.

Det vedlagte bildet kan brukes fritt. Foto: Ungt Entreprenørskap Akershus. Bilder av vinnere blir publisert på bildedelingstjenesten Flickr HER.

Kontakt:
Wenche Wærner, kommunikasjonansvarlig, Ungt Entreprenørskap Norge, wenche@ue.no, mobil 934 37 800
Espen Sletvold, kommunikasjonsrådgiver, Enova, espen.sletvold@enova.no, mobil 971 28 188

Related links

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Relaterte events

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.