Gå videre til innhold
Rogaland fylkeskommune får nærmere 33 millioner kroner i Enovastøtte og kan etablere utslippsfrie hurtigbåter og ladeinfrastruktur for elbusser. (Foto: Kolumbus AS)
Rogaland fylkeskommune får nærmere 33 millioner kroner i Enovastøtte og kan etablere utslippsfrie hurtigbåter og ladeinfrastruktur for elbusser. (Foto: Kolumbus AS)

Pressemelding -

Nær 33 millioner kroner i Enova-støtte til Rogaland

Med støtte fra Enova kan Rogaland fylkeskommune nå etablere ladeinfrastruktur for elbusser og utslippsfrie hurtigbåter. Fikk tilsagn fra Enova på tre søknader.


- Vi har et mål om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske inn 2030, da må alle typer skipsfart kunne omstilles lav- og nullutslipp. Hurtigbåter har høye utslipp av klimagasser, og omstillingen er helt i startgropa. Derfor er det viktig at noen går foran med prosjekter som dette. Det gir oss økt kunnskap og erfaring med ny teknologi. Vi skal være stolte av at vi i Norge får på plass noen av de første lav- og nullutslippsløsningene for slike fartøy, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

- Rogaland fylkeskommune er en ambisiøs søker, og vi i Enova er glad for at vi kan være med å støtte elektrifiseringen av transportsektoren i Rogaland, sier Gunnel Fottland, markedssjef for transport i Enova.

Støttet infrastruktur med over en milliard kroner

Dette var siste gang det var mulig å søke støtte fra Enova til infrastruktur for kommunale- og fylkeskommunale transporttjenester». Gjennom programmet har Enova de siste fem årene støttet ladeinfrastruktur for ferger, passasjerbåter og busser med over en milliard kroner.

- Dette programmet har vært en suksesshistorie for Enova. Vi har gjennom våre tildelinger bidratt til viktig ladeinfrastruktur for batterifartøy, til havs og til land. Årsaken til at vi avslutter programmet er at batterielektrifisering er introdusert og har etablert seg som en egnet løsning for null- og lavutslipp i offentlige transporttjenester. Vi endrer derfor innsatsen og retter fokus i større grad mot videre teknologiutvikling, sier Fottland.

-Tilsagnet fra Enova som gjør det mulig å raskere ta det grønne skiftet på hurtigbåt ved å bidra med penger til ladeinfrastruktur. Dette vil bidra til et betydelig utslippskutt, sier administrerende direktør Odd Aksland i Kolumbus.

Fakta om tildelingene:

Ryfylke

Enova gir 19,6 millioner kroner til etablering av ladeinfrastruktur som muliggjør elektrifisering av fire av seks hurtigbåter i Ryfylke. Med støtte fra Enova kan fylkeskommunen investere i nødvendig ladeinfrastruktur på Fiskepiren i Stavanger og på Judaberg.

Årlig drivstoffreduksjon: 1 203 650 liter MGO

Årlig energi- og klimaresultatet: 12,2 GWh

Årlig reduserte CO2-ekvivalenter: 3 238 tonn CO2-ekvivalenter

Lysefjordsambandet

Enova gir 7,6 millioner kroner til etablering av ladeinfrastruktur som muliggjør elektrifisering av Lysefjordsambandet som betjenes av en hurtigbåt. For at Lysefjordsambandet skal kunne elektrifiseres må kaien på Lauvvik oppgraderes og forsterkes, fordi den eksisterende kai-strukturen ikke er dimensjonert for nødvendig ladeinfrastruktur.

Årlig drivstoffreduksjon: 427 500 liter MGO

Årlig energi- og klimaresultat: 4,3 GWh

Årlig reduserte CO2-ekvivalenter: 1 150 tonn CO2-ekvivalenter

Elbusser på Haugaland

Enova gir 5,6 millioner kroner i støtte til nødvendig ladeinfrastruktur for flere elbusser på Haugalandet. Det er ikke første gang at Enova gir støtte til elektrifisering av bussrutene på Haugalandet. I 2019 fikk Rogaland fylkeskommune støtte til elektrifisering av blant annet bybussrutene i Haugesund. Nå vil fylkeskommunen utvide elektrifiseringen og redusere dieselforbruket med ytterligere 500 000 liter i året. Etter utvidelsen vil elbusser betjene 55 prosent av rutene.

Årlig energi- og klimaresultatet: 4,7 GWh

Årlig reduserte CO2-ekvivalenter: 1 115 tonn CO2-ekvivalenter


Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.