Gå videre til innhold
Enova gir nærmere 120 millioner kroner i støtte til Ruter. Med denne støtten kan Ruter etablere ladeinfrastruktur for elbusser og være et steg nærmere utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden. (Foto: Ruter AS)
Enova gir nærmere 120 millioner kroner i støtte til Ruter. Med denne støtten kan Ruter etablere ladeinfrastruktur for elbusser og være et steg nærmere utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden. (Foto: Ruter AS)

Pressemelding -

Nær 120 millioner kroner i Enova-støtte til Ruter

Med støtte fra Enova kan Ruter etablere ladeinfrastruktur for elbusser og være et steg nærmere utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden. Fikk tilsagn fra Enova på tre søknader.


- Utslippsfri kollektivtransport reduserer utslipp av klimagasser, lokal forurensing og støy. Vi har de senere årene sett en flott utvikling i markedet for utslippsfrie bybusser, med økte volum og reduserte kostnader. Dette prosjektet er et viktig bidrag skal vi få ned utslippene fra transport, og det føyer seg inn i det som etter hvert har blitt en lang rekke av gode prosjekter for utslippsfri kollektivtransport i Norge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

- Ruter er en ambisiøs og seriøs søker, og vi i Enova er glad for at vi kan være med å støtte elektrifiseringen av transportsektoren i hovedstaden, sier Gunnel Fottland, markedssjef for transport i Enova.

Støttet ladeinfrastruktur i fem år

Dette var siste gang det var mulig å søke støtte fra Enova til infrastruktur for kommunale- og fylkeskommunale transporttjenester». Gjennom programmet har Enova de siste fem årene støttet ladeinfrastruktur for ferger, passasjerbåter og busser med over en milliard kroner.

- Dette programmet har vært en suksesshistorie for Enova. Vi har gjennom våre tildelinger bidratt til viktig ladeinfrastruktur for batterifartøy, til havs og til land. Årsaken til at vi avslutter programmet er at batterielektrifisering er introdusert og har etablert seg som en egnet løsning for null- og lavutslipp i offentlige transporttjenester. Dette gjelder både til lands og maritimt. Vi endrer derfor innsatsen og retter fokus i større grad mot videre teknologiutvikling, sier Fottland.

- Ruter er glad for støtten til viktige prosjekter. Disse midlene kommer godt med i den krevende situasjonen selskapet står i. Målet er å tilby kun utslippsfri kollektivtransport i 2028, og disse midlene til ladeinfrastruktur er et viktig signal om at satsingen har nasjonal støtte, sier plandirektør i Ruter, Snorre Lægran.  


Disse Ruter-prosjektene får støtte fra Enova:

Hurtigbåtene i Oslofjorden

Enova støtter etablering av ladeinfrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden med 25,2 millioner kroner. Viken fylkeskommune og Ruter har ambisiøse planer for et utslippsfritt hurtigbåttilbud for rutene B11 Nesodden – Lysaker, B20 Aker Brygge‐Slemmestad, B21 Aker Brygge‐Drøbak‐Son og B22 Aker Brygge‐Drøbak.

Hurtigbåter er energikrevende, og vi har liten erfaring med elektrifisering i dette segmentet. Dette prosjektet vil gi oss mer kunnskap om mulige teknologiske løsninger, sier Fottland i Enova.

Årlig energi- og klimaresultatet: 10,81 GWh

Reduserte CO2-ekvivalenter: 4 387 tonn


Bybussanbudet for Oslo Nordøst og linje 25

Bybussanbudet for Oslo Øst

Enova støtter etablering av ladeinfrastruktur for elbusser på begge anbudspakkene (ruteområdene) i Ruters neste bussanbud «Oslo øst 2023». På ruteområde 1 Oslo nord-øst gis et tilskudd på inntil 50,7 millioner kroner. Målet med anbudet er å oppnå nullutslipp fra denne transporten. Det skjer sannsynligvis ved at bussoperatørene velger å tilby elektriske bybusser. med smarte ladesystemer, som vil fordele nødvendig effekt til bussene for å lade batteriene skånsomt. 

- Prosjektet vil generere relevante erfaringer knyttet til dimensjonering av infrastruktur og hvordan smarte systemer fungerer for andre aktører som ønsker å ta i bruk tunge, elektriske kjøretøy med lading på depot, sier Fottland.

Årlig energi- og klimaresultat: 24 258 453 kWh

Årlig reduksjon av CO2: 5 683 tonn

For ruteområde 2 Oslo sør-øst støtter Enova etablering av ladeinfrastruktur for elbusser med inntil 43,7 millioner kroner.  Det er til sammen behov for omtrent 150 elbusser, fordelt på omtrent like mange busser på hvert av de to ruteområdene i anbudet. Utlysning er planlagt i månedsskiftet januar/februar neste år, med oppstart av kjøringen i desember 2023.

- Prosjektet vurderes som godt ut fra potensial for innovasjon og spredning og støtteintensitet innenfor bybussegmentet og andre flåteeiere av tunge kjøretøy med forholdsvis forutsigbar kjøring, avslutter Fottland.

Årlig energi- og klimaresultat: 23,57 GWh

Årlig reduksjon av CO2: 5 529 tonn

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.