Gå videre til innhold
Disse 25 ladestedene skal etableres med Enova-støtte i Troms og Finnmark.
Disse 25 ladestedene skal etableres med Enova-støtte i Troms og Finnmark.

Pressemelding -

Nå kommer ladenettverket for elbil i Troms og Finnmark

Varanger KraftEntreprenør og Repvåg Kraftlag skal bygge ut i alt 18 ladesteder for hurtiglading av elbil i Troms og Finnmark.

– Sammen med de syv ladestedene vi ga Alta Kraftlag støtte til før påske, danner dette et grunnleggende ladetilbud i en landsdel som frem til nå har manglet dette. Vi er veldig glade for at kraftlagene i regionen har gått sammen for å realisere denne ambisjonen. Nå blir det langt mer attraktivt å være elbilist i Nord-Norge, sier markedssjef Astrid Lilliestråle i Enova.

Repvåg Kraftlag skal etablere ladesteder i Honningsvåg, Skaidi, Olderfjord, Lakselv, Karasjok, Hammerfest og Havøysund, mens Varanger KraftEntreprenør står for utbyggingen i Hesseng, Varangerbotn, Tana Bru, Vadsø, Vardø, Roavvegieddi (Utsjok), Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord og Ifjord. Investeringsstøtten fra Enova er på i overkant av 48 millioner kroner til sammen.

Hvert ladested får én lader på minimum 150 kW, én på 50 kW og to ladere på 22 kW. Kabler dimensjoneres for oppgradering til 300 kW på sikt.

Tryggere å kjøre elektrisk

– Norge er verdensledende på elbiler, og vi ligger godt an til å nå målet vårt om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025. Dessverre har vi ligget etter i Troms og Finnmark fylke på grunn av manglende lademuligheter. Jeg har vært opptatt av at vi skal ha støtteordninger som legger til rette for miljøvennlig transport også i nord, og er veldig glad for den støtten Enova deler ut i dag. Nå blir det enklere å kjøre elektrisk også i Troms og Finnmark, og det vil føles tryggere for mange å investere i en elbil, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Fremtidsrettet infrastruktur

– Våre ingeniører har lagt mye arbeid i prosjektsøknaden og vi er svært glade for tilsagnet fra Enova. Nå ser vi frem til å levere fremtidsrettet infrastruktur for elbiler helt lengst nordøst i landet sammen med lokale samarbeidspartnere, sier daglig leder Arnfinn Mentyjervi i Varanger KraftEntreprenør.

– For Repvåg Kraftlag SA er det viktig å kunne få ta del i dette samfunnsansvaret, og vi er stolte over å ha fått på plass et lokalt samarbeid som tar ansvar for å få dette ladenettverket realisert. Vi samarbeider med Luostejok Kraftlag SA og Hammerfest Energi AS om utbyggingen med Eli Nilsen i Repvåg Kraftlag som prosjektleder, mens Ishavskraft skal stå som operatør av hurtigladerne. Målsettingen vi jobber etter er å få disse laderne på plass i løpet av året, sier elverkssjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag SA.

– Ishavskraft skal sørge for at ladestasjonene tilbyr fornybar energi fra nordnorske kraftverk, og vi er svært glade for at kraftselskapene har invitert oss med. Sammen bidrar vi til arbeidet mot et mer fornybart og fullelektrisk Norge, sier adm.dir. Stig A. Hanssen i Ishavskraft.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Astrid Lilliestråle

Astrid Lilliestråle

Dir. virksomhetsstyring og kst.dir. strategi og kommunikasjon 918 97 670

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.