Gå videre til innhold
Nå gir disse ENØK-tiltakene deg rett til penger fra Enova

Pressemelding -

Nå gir disse ENØK-tiltakene deg rett til penger fra Enova

(STORFINT GARASJEBESØK: Statsminister Erna Solberg og administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad lanserte Enovatilskuddet i hjemmet til Rikke Haugland Haavi. Etter å ha installert en luft-vann-varmepumpe kan Haavi kaste ut oljefyren fra garasjen).

I januar kommer Enova med sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. Gjennomfører du ett eller flere av 12 tiltak fra menyen, tar Enova en del av regningen.

-Vi har gitt tilskudd til energitiltak i boliger også tidligere. Det nye er at du slipper å søke om støtte på forhånd. Det eneste du trenger å gjøre er å gjennomføre tiltaket, og dokumentere utgiftene i den nye boligportalen på enova.no. Da får du pengene du har krav på inn på konto. I tillegg til denne forenklingen gir vi tilskudd til noen nye tiltak og øker støttebeløpet for andre tiltak. I sum gjør disse grepene tilbudet vårt mer attraktivt, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Støtter solceller

Blant de nye tiltakene folk kan få tilskudd til er trolig solceller det som vil vekke størst interesse.

-Dette har vært etterspurt fra bransje- og interesseorganisasjoner og vi er spente på hvor populært dette tilbudet blir. Målet med tilskuddet er - som andre løsninger vi gir investeringsstøtte til - å øke utbredelsen, slik at teknologien på sikt blir konkurransedyktig uten støtte, forklarer Enova-sjefen

Støtten gis gjennom tiltaket "el-produksjon" og retter seg mot alle som bruker fornybar energi til produksjon av elektrisitet, og har en plusskundeavtale med et nettselskap.

Mange tiltak

Andre nye tiltak som støttes gjennom Enovatilskuddet er avtrekksvarmepumper og varmegjenvinning av gråvann. I tillegg gis det nå også tilskudd til utfasing av olje/parafinkaminer – ikke bare oljefyrer. Foruten tilskuddet til oljefyrutfasing beholdes også støtten til varmestyringssystemsolfangerevarmepumper (luft-vann og væske-vann), biokjelerbioovner og energirådgiving.

-Men vi gjør også noen endringer for noen av disse tiltakene. Både gjennom at vi justerer støttebeløp og at vi lemper på noen krav, sier Nakstad.

Både de som eier en bolig i dag og de som skal bygge nytt, kan benytte seg av Enovatilskuddet.

Les mer om tiltakene her. 

Klima-innsats

I statsbudsjettet tas det sikte på å bruke 250 millioner kroner på den nye ordningen neste år. Nakstad mener det er en god og realistisk målsetting.

-Vi ser det som en tillitserklæring at vi har fått dette oppdraget, og skal jobbe knallhardt for å investere disse pengene i energitiltak som både kommer norske boligeiere og klimaet til gode. Med den nye modellen har flere muligheten til å gjøre sin bolig bedre samtidig som de gjør en innsats for klimaet. Om vi reduserer energibruken i bygg og boliger, frigjør vi ren energi til andre formål.

5.januar
 
Startdatoen for den nye ordningen er 5. januar. Da åpnes også den nye boligportalen på nett. For å ha rett til Enovatilskuddet må fakturaer og kvitteringer være datert tidligst 1.januar 2015. Dagens støtteordning Energitiltak i boliger avsluttes 29. desember

PS! Enova gjør ingen endringer med de mer omfattende bolig-programmene Ambisiøs oppgradering og Energieffektive nybygg. Enovatilskuddet kan kombineres med disse støtteprogrammene.

Emner

Tags


Enova SF investerer hvert år ca. 2 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningeene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 70 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.