Gå videre til innhold
Fiskefartøyet MS Støttfjord, bygget som hybridskip med Enova-støtte (Foto: JK-Foto/Brødrene Bakken)
Fiskefartøyet MS Støttfjord, bygget som hybridskip med Enova-støtte (Foto: JK-Foto/Brødrene Bakken)

Pressemelding -

Nå blir det lettere å få støtte til elektriske fartøy

Enova lanserer en enkel støtteordning hvor bedrifter innen fiskeri, havbruk og offshore kan få økonomisk støtte for å installere batteri og landstrømsystem i både nye og eksisterende fartøy. Målet er å sette fart på utslippskutt til sjøs.

– Grønn skipsfart er en prioritet for regjeringen. Med en stolt maritim tradisjon er Norge godt rustet for å ta lederskap i arbeidet med å omstille skipsfarten til en lavutslippsfremtid. Enova er et av flere viktige virkemidler regjeringen har for å støtte næringen gjennom denne omstillingen, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Vi skal halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. Da er det viktig at utviklingen innen batterielektrifisering fortsetter. Med den forenklede støtteordningen Enova lanserer i dag, fortsetter de å spille en viktig rolle i denne utviklingen og bidrar til utslippsreduksjoner fra skipsfarten, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Enkelt å søke – få svar på dagen

– De siste årene har vi sett en meget positiv utvikling i klimatiltak i maritim næring, og batteri begynner så smått å få fotfeste i norske fartøy. Mange fiskere, oppdrettere og offshorerederier har gått foran i elektrifiseringen, og med dette lettbeinte støttetilbudet oppfordrer vi nå resten av aktørene i disse bransjene til å følge etter, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova har i flere år hatt et støttetilbud for ulike tiltak som kan kutte drivstofforbruk i fartøy, deriblant batteri. På det nye, forenklede tilbudet Batteri i fartøy er det faste, forutsigbare støttesatser, det tar rundt et kvarter å søke, og fordi saksbehandlingen i utgangspunktet er automatisk får man normalt svar samme dag.

– Ambisjonene med Nullutslippsfondet har hele veien vært å tilby ubyråkratiske og standardiserte støtteordninger som raskt kan få opp volumet av nullutslippsløsninger i næringstransporten, så snart utviklingen i teknologiene og markedsituasjonen tillater det. Nå har vi og maritim næring samarbeidet om mange batteriprosjekter, og det er erfaringene fra disse prosjektene som nå gjør det mulig for oss å tilby en automatisert støtteordning med forhåndsdefinerte støttesatser for en rekke ulike typer fartøy, sier Nakstad.

Det langsiktige målet for Enovas satsing på batterielektriske løsninger til sjøs er at nullutslippsfartøy blir konkurransedyktige med konvensjonell teknologi og foretrekkes av markedet også uten offentlig støtte.

Støtter både batteri og landstrømsystem

For å reflektere de faktiske kostnadene avhenger støttesummen av størrelsen på batteriet og typen fartøy. For eksempel vil en brønnbåt innvilges 9 000 kroner i støtte for hver kWh installert batterikapasitet, mens tilsvarende sats for et lite fiskefartøy er 18 000 kroner per kWh batteri. Det er naturlig nok et stort spenn i hvor store batterier som trengs mellom de minste fiskebåtene og de største forsyningsskipene, men det er åpent for å søke enten behovet er batteri på 100 kWh eller 2000 kWh.

– Batterier kan lades både av dieselgeneratorene om bord og av landstrømanlegg ved kai. Med lading i land får rederiene enda større utbytte av batteriet, og det er derfor ofte lurt å installere landstrømsystem om bord når man uansett skal installere et batteri. Det er dessuten praktisk å ta begge disse løftene samtidig. Derfor gjør vi det mulig å få støtte til landstrømsystem i samme slengen, sier Nakstad.

Enova vil fortløpende vurdere muligheten for å utvide det forenklede tilbudet til flere typer fartøy.

Mer informasjon:

Related links

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334
Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.