Gå videre til innhold
Nå blir det landstrøm i Bergen

Pressemelding -

Nå blir det landstrøm i Bergen

Enova investerer 2 millioner kroner i det planlagte landstrømanlegget i Bergen. Dermed får Bergen Norges første landstrømanlegg for offshorefartøy.

- Dette er en gledelig nyhet. I tillegg til millionene fra Enova, har vi fått bekreftet økonomisk medvirkning både fra Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune Jeg vil berømme spleiselaget; Enova, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og havnestyret for at de ser at dette er et klimatiltak som er viktig både for Bergen og Norge, sier havnedirektør Inge Tangerås.

Fra diesel til strøm

Bergen og omland havnevesen har hele 1500 anløp av offshore-fartøy hvert år og disse står for en stor del av energiforbruket i havnen. Energien produseres i dag av diesel-aggregat. Når skipene nå i stedet kan gå over på strøm, er potensialet for kutt i både CO2-utslipp og lokal forurensing stort. I første omgang er det et mindre anlegg som skal bygges og som kun kan betjene ett skip om gangen.

- Vi gjør det så enkelt som mulig for å holde kostnadene nede og for å komme i gang, forteller havnedirektør Inge Tangerås.

Starten på noe stort

Det beregnede energi- og klimaresultatet er likevel ikke ubetydelig. I tillegg til at en fossil energikilde blir erstattet av elektrisitet, reduseres energibruken siden elektrisitet har en bedre virkningsgrad enn diesel. Til grunn for støtten fra Enova ligger et energiresultat på 2,9 GWh årlig. Klimagassutslippene reduseres med 925 tonn CO2 pr. år.

-Dette kan bli starten på noe stort. Klimautslippene fra sjøtransport er betydelige. Når en by som Bergen går foran, vil både rederier og andre havner se at det er store miljøgevinster i denne sektoren, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

En forutsetning for at prosjektet skal bli en suksess er at rederiene klargjør fartøyene slik at de kan nyttiggjøre seg av landstrømmen. Både Tangerås og Kvam tror det bare er et spørsmål om tid.

-Nå sørger vi for å få infrastruktur på plass som gjør det mulig å velge klimavennlige løsninger. Da både tror og håper vi at næringen vil gripe muligheten, sier Tangerås.

Går alt etter planen vil anlegget være klart for prøvedrift allerede i desember.


Kontaktpersoner:

Audhild Kvam, markedsdirektør i Enova, tlf. 951 37 086, e-post: audhild.kvam@enova.no

Inge Tangerås, havnedirektør i Bergen og omland havnevesen, tlf. 982 06 767,
  e-post: inge.tangeras@bergen.kommune.no


Emner

Kategorier


Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i landet vårt. Eieren vår er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.