Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Mål for arbeidet med transport i fornyet Enova-avtale

Pressemelding   •   jan 30, 2015 14:17 CET

Avtalen mellom Olje- og energidepartementet (OED) og Enova, som opprinnelig skulle utløpe i 2015, ble i dag forlenget med ett år. Den forlengede avtalen fastsetter rammer og mål for Enovas transportsatsing.

Enovas oppdrag er å styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippet av klimagasser gjennom å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Etter utvidelsen av Enovas oppgaver til også å omfatte transportsektoren, berører Enovas virksomhet nå over 90 prosent av de samlede utslippene av klimagasser og energibruken i Norge.

Nye mål

I den nye avtalen er resultatmålet om energi- og klimaresultater som tilsvarer minimum 6,25 TWh innen avtalens utløp hevet til 7 TWh.

Enovas satsing på transport skal bidra til reduserte klimagassutslipp i transportsektoren. Dette skal oppnås gjennom mer miljøvennlig bruk av energi, mer klimaeffektive transportformer og redusert transportomfang.

– Vi er blant annet bedt om å utarbeide en strategi og finansieringsplan for ladestasjoner og infrastruktur for elbil, hvor vi skal kartlegge ansvarsdelingen mellom offentlig og privat sektor. Vi tar sikte på å ha dette klart før sommeren, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enovatilskuddet, Enovas nye rettighetsbaserte ordning for ENØK-tiltak i husholdninger, er også omfattet av avtalen. Ordningen, som ble lansert allerede 5. januar, gjør at boligeiere ikke lenger trenger å søke og få forhåndsgodkjenning fra Enova, men får utbetalt støtte basert på påløpte utgifter for utførte tiltak. Enova skal stille 250 millioner kroner årlig til disposisjon gjennom Enovatilskuddet.

Ny avtale i 2017

– Å forlenge avtalen gir oss muligheten til å legge en strategi for en ny fireårsavtale fra 2017 som kan svare på den kommende Energimeldingen, sier Nakstad.

Enova arrangerte denne uken Enovakonferansen for fjerde gang. Over 700 deltakere på konferansen vitner om stor interesse for å gjennomføre tiltak og ta opp nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet.

– Oppslutningen rundt Enovakonferansen viser en vilje og et sterkt ønske i norsk næringsliv og offentlig sektor om å investere i energi- og klimaløsninger. Enovas rolle er bidra til å omsette dette engasjementet i konkrete resultater, sier Nakstad.

Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 70 medarbeidere.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.