Gå videre til innhold
Lover grønn milliardinvestering i olje og gass

Pressemelding -

Lover grønn milliardinvestering i olje og gass

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Transnova og Enova styrker satsingen på energi- og klimateknologi. De statlige virksomhetene er beredt på å bruke milliardbeløp inn mot olje og gassektoren i de kommende årene.– Vi har kapital til gode prosjekter, sier adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

På vegne av de fire aktørene varslet Nakstad en sterk satsing på innovasjon og teknologiprosjekter da partene signerte en ny samarbeidsavtale under ONS i Stavanger 27. august.  Virksomhetene har midler tilgjengelig for bedrifter som ønsker å investere i miljø- og klimateknologi. Da håper de at også olje og gassektoren griper muligheten.

– Olje og gassektoren står for betydelige klimagassutslipp. Samtidig ligger de teknologisk i fremste rekke og har tidligere vist en formidabel evne til å få fram og ta i bruk ny teknologi. Vi ønsker å bidra til at vi sammen får fram teknologien som kan hjelpe oss å nå to-gradersmålet, sier Nakstad.

Administrerende direktør i Norsk Olje og gass, Gro Brækken hilser satsingen velkommen.

-Vi er veldig glade for denne satsingen, dette er en viktig brikke for at olje- og gassnæringen i Norge kan utvikle og forbedre energieffektiviseringstiltak og teknologi som reduserer klimagassutslipp. Norsk sokkel har allerede verdens laveste Co2-utslipp per produserte enhet, men med en stadig modnere sokkel og økt utvinning, må vi hele tiden forbedre oss og få til utslippskutt. De statlige aktørenes satsing kan fremskynde slike forbedringer og gjøre dem mer lønnsomme, sier Gro Brækken.

En ledende rolle

Med Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Transnova og Enova, har Norge et virkemiddelapparat som støtter norsk teknologiutvikling fra forskning til demonstrasjon og kommersialisering . Det bidrar til å gi Norge gode forutsetninger for å ta en ledende rolle i utviklingen av nye energi- og klimaløsninger, mener Nakstad.

Han har med seg konstituert direktør i Innovasjon Norge, Finn Kristian Aamodt.

– Leverandørindustrien til energisektoren er en av de viktigste vekstmotorene i Norge, og har internasjonalt unik kompetanse, sier Aamodt -Potensialet for verdiskaping innen miljøteknologi er betydelig. Samtidig vet vi at utvikling og introduksjon av nye teknologier kan være krevende. Her har virkemiddelapparatet en rolle: Vi skal være pådriver og risikoavlaster, slik at flere prosjekter blir realisert, sier Aamodt.


Kontaktpersoner:

Enova: Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef, tlf. 95 06 65 65, epost: eiliv.flakne@enova.no

Innovasjon Norge: Marianne Tonning Kinnari, Leder kompetansesenter for Miljøteknologi, tlf. 977 49 892, e-post: marianne.tonning.kinnari@innovasjonnorge.no

Forskningsrådet: Kristoffer Robin Haug, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 95 83 09 42, e-post: krh@forskningsradet.no


Emner

Tags


Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i landet vårt. Eieren vår er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert materiale

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.