Gå videre til innhold
Bildet er fra fjorårsvinnerne fra Thora Storm vidergående skole i Trondheim. I år har samme skole æren av å huse finalen. Fra venstre Hanna Skristad Grini, Sigrid Håndlykken, Marius Eggan, Haakon Tronstad ogErlend Ydse .
Bildet er fra fjorårsvinnerne fra Thora Storm vidergående skole i Trondheim. I år har samme skole æren av å huse finalen. Fra venstre Hanna Skristad Grini, Sigrid Håndlykken, Marius Eggan, Haakon Tronstad ogErlend Ydse .

Pressemelding -

Konkurrerer i grønt entreprenørskap

I framtiden må verdiskaping skje med minimale klimagassutslipp. Det krever smarte løsninger. Mandag deltar elever fra alle fylker i finalen i prosjektet Energi for framtiden, hvor de skal konkurrere i grønt entreprenørskap.

Kunnskap og innovasjon skal bidra til å løse verdens energi- og klimautfordringer. For niende året på rad har Enova og Ungt Entreprenørskap utfordret ungdommen til å komme med kreative forslag som kan føre utviklingen i riktig retning.

Se program og mer informasjon om finalen.

Samarbeid med næringslivet gir god læring
Oppdragene elevene jobber med i Energi for framtiden er utviklet av Enova. Veiledere og dommere med fagkompetanse på energi og klima vurderer elevenes arbeider og gir dem innspill i prosessen.

– Dette er et glimrende eksempel på hvordan næringslivet kan bidra inn i skolen. Elevene blir engasjerte når de får jobbe med reelle problemstillinger, og de får kunnskap om energi og klima som de ikke kan lese seg til i en bok. De lærer ved å gjøre - i stedet for å se og høre, sier Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Ønsker å utvikle gode holdninger blant de unge
Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er en del av Enovas atferds- og holdningsskapende arbeid blant barn og unge. Over 4300 elever i videregående skoler over hele landet har denne høsten deltatt i prosjektet.

– Veien til lavutslippssamfunnet krever livskraftig forandring. Derfor ønsker Enova å inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de får interesse for grønt entreprenørskap og innovasjon, sier Mie Abelgaard, som er ansvarlig for Enovas satsing for barn og unge.

Finaleoppdraget er strengt hemmelig inntil det blir kunngjort for finalistene på NTNU tirsdag 14. februar klokken 11. Elevene får 24 timer på seg til å utvikle ideer, lage skriftlige prosjektbeskrivelser og forberede sine scenepresentasjoner. Onsdag klokken 14 vil én gruppe kunne titulere seg som norgesmester i grønt entreprenørskap.

PS! Du kan følge superfinalen og kåringen av vinneren live på Ungt Entreprenørskaps Facebookside fra kl. 12 på onsdag.

Kontaktpersoner:

Ungt Entreprenørskap

Fung. adm. direktør Tor Kåpvik , tor.kapvik@ue.no, 924 49 887

Kommunikasjonsansvarlig Wenche Wærner, wenche.warner@ue.no,  934 37 800

Enova

Ansvarlig for Enovas satsing på barn og unge, Mie Abelgaard, mie.abelgaard@enova.no, 474 52 292

Kommunikasjonsrådgiver Espen Sletvold, espen.sletvold@enova.no, 971 21 888


Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enova SF eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188

Relatert materiale

Relaterte nyheter