Gå videre til innhold
MESTERLAGET: Elevene fra Kongsberg vgs gikk til topps i den nasjonale innovasjonskonkurransen: Vegard Kimo Gannestad, Maria Værås, Jakob Myhra Julie Kildal Tveiten og og Tom Haakon Håkonsen Andersen.
MESTERLAGET: Elevene fra Kongsberg vgs gikk til topps i den nasjonale innovasjonskonkurransen: Vegard Kimo Gannestad, Maria Værås, Jakob Myhra Julie Kildal Tveiten og og Tom Haakon Håkonsen Andersen.

Pressemelding -

Kongsbergelever er landets beste grønne entreprenører

Kan matproduksjon og avfallshåndtering kombineres og løses lokalt i framtidens byer? Det mener fem elever fra Kongsberg videregående skole. Forslaget sendte dem helt til topps i innovasjonskonkurransen «Energi for framtiden». Andreplassen gikk til Atlanten vgs. fra Kristiansund og tredjeplassen til Vågsbygd vgs. fra Kristiansand.

-Neste steg blir å ta ideen videre og se om den kan bli tatt i bruk. Det har vi veldig lyst til å finne ut, sier Tom Haakon Håkonsen Andersen, som er en av fem elever på vinnerlaget.

Konkurransen «Energi for framtiden» arrangeres av Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Enova. Etter først å ha kvalifisert seg gjennom fylkesvise finaler har tre superfinalistene vært samlet til et drøyt døgn med hardt arbeid i Trondheim. Spenningen ble endelig utløst da vinneren ble kåret på scenen foran en fullsatt sal under Enovakonferansen.

-Det føltes veldig godt å stå der og få vite at vi er de aller beste i landet, sier Julie Kildal Tveiten.

Med bakgrunn i fem ulike trender, som blir viktige for å nå den politiske målsettingen om å redusere norske klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, fikk elevene i oppdrag å komme med løsninger som kan utnytte disse trendene til å kutte klimagssutslipp.

Traff helheten

Elevene fra Kongsberg konsentrerte seg om trenden urbanisering. Den tiltakende urbaniseringen gir store muligheter for å løse klimagassutslipp, men også noen logistikkutfordringer. Gjennom såkalt hydroponifarmer vil elevene løse en del av logistikkbehovet. Hydroponi er en metode som gjør det mulig å dyrke planter direkte i vann. I løsningsforslaget var ideen å både bruke disse plantene som mat, og muliggjøre avfallsforbrenning lokalt, for igjen utnytte energien fra forbrenningen til å varme opp bygninger. Altså kortreist mat, kortreist avfall og kortreist energi.

-Løsningen treffer helheten i utfordringene vi ser mot 2030, med en bærekraftig innovativ løsning som omfatter søppelhåndtering, matproduksjon og energiproduksjon. Ideen kan realiseres på nabolagsnivå og skaleres videre til større prosjekt. Ideen er en gavepakke til rastløse entreprenører som vil gå foran i det grønne skiftet, sier administrerende direktør Grete Ingeborg Nykkelmo i Ungt Entreprenørskap om juryens begrunnelse.

I de beste hender

Andreplassen gikk til Atlanten vgs. fra Kristiansund, som foreslo en Hyperloop-løsning med stasjoner i alle de største byene i Norge. Hyperloopene vil være en utslippsfri og mer effektiv måte å frakte gods, råvarer og mennesker på. Tredjeplassen gikk til Vågsbygd vgs. fra Kristiansand. Deres idé var et elektrisk bånd som frakter kjøretøy over lengre distanser helt uten klimautslipp og ulykkesrisiko.

- På Enovakonferansen ser vi at det nå skjer en teknologisk innovasjon i norsk nærings- og samfunnsliv som mangler sidestykke. Det disse elevene har kommet opp med gjennom et døgn gjør meg trygg på at veien mot lavutslippssamfunnet er i de beste hender, også når neste generasjon tar over stafettpinnen, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Nedenfor: Samtale med representanter fra de tre finalistene under Enovakonferansen:

Nedenfor: Kåring av vinnerne under Enovakonferansen:

Kontaktpersoner:

Vågsbygd vgs

Elev Ida Magnussen, mob. 486 07 524

Kongsberg vgs,

Elev Tom Haakon Håkonsen Andersen, mob. 480 23 141

Atlanten vgs.

Elev Caroline Furø Honningsø, mob. 482 15 833

Ungt Entreprenørskap

Adm. direktør Grete Ingeborg Nykkelmo, e-post: grete.nykkelmo@ue.no, mob 913 11 000

Enova

Se nedenfor.

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. I løpet av første halvår 2018 flyttes eierskapet over fra Olje- og energidepartementet til Klima- og miljødepartementet. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188

Relatert materiale

Relaterte nyheter