Gå videre til innhold

Pressemelding -

Invitasjon pressekonferanse Enova 17.12.21

Enova inviterer til pressekonferanse fredag 17.12.21 kl. 08:00 for å presentere tilsagn vedtatt av Enovas styre i uke 50.

Tilsagnene er av en slik størrelse og karakter at både statsminister Jonas Gahr Støre, klima- og miljøminister Espen Barth Eide og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen deltar under pressekonferansen. Flere norske selskap vil også være til stede.

Konferansen holdes digitalt og interesserte medier må derfor melde seg på via denne lenken.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål i løpet av pressekonferansen.

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.